Contact us

Contact details

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.
Snopkowa 2b Street
52 – 225  Wrocław

tel. +48 71 342 92 93

biuro@miastoprojektwroclaw.pl

Bank Pekao S.A. Oddział we Wrocławiu
43 1240 6670 1111 0000 5643 5627

Registered details

REGON: 932925593
NIP: 8971684270

KRS: 0000166714
Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy