Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. ul. Snopkowa 2b, 52 – 225  Wrocław tel. +48 71 342 92 93 biuro@miastoprojektwroclaw.pl Bank Pekao S.A. Oddział we Wrocławiu 43 1240 6670 1111 0000 5643 5627

Dane rejestrowe

REGON: 932925593 NIP: 8971684270 KRS: 0000166714 Sądzie Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy  

Skontaktuj się z nami

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. ul. Snopkowa 2b, 52 – 225 Wrocław.

Tel. +48 71 342 92 93 biuro@miastoprojektwroclaw.pl