Miastoprojekt Wrocław Inżynierem Kontraktu na inwestycji w Gliwicach

16.11.2017 opublikowany przez: Dominika Barańska

Od lipca 2017 r. Miastoprojekt Wrocław pełni funkcję Inżyniera Kontraktu na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla High Technology Machines Sp. z o.o. w Gliwicach.
Roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie 2017 roku. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Projektu pn. „Utworzenie specjalistycznego Centrum B+R przez High Technology Machines Sp. z o.o. celem opracowania nowatorskich, autonomicznych, zautomatyzowanych zdalnie zarządzanych
i ultraprecyzyjnych rozwiązań obróbczych” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., jako Inżynier Kontraktu odpowiadać będzie min. za nadzór inwestorski, administrowanie kontraktami, kontrolę i optymalizację kosztów, zarządzanie ryzykiem oraz harmonogramem, kontrolę BHP, nadzór jakościowy oraz odbiór techniczny.
Firma High Technology Machines Sp. z o. o. jest autoryzowanym dystrybutorem obrabiarek numerycznych japońskiej firmy OKUMA. Spółka świadczy również usługi w zakresie wdrażania nowych
i usprawniania istniejących rozwiązań technologicznych.