Korzystanie z serwisu internetowego www.misatoprojektwroclaw.pl, zwanego dalej serwisem, podlega poniżej określonym warunkom oraz wszystkim odpowiednim przepisom prawa. Korzystając z zasobów niniejszego serwisu internetowego, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie warunki.

  • Warunki

Wszystkie publikowane w serwisie treści są własnością firmy Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Kopiowanie i powielanie treści jest zabronione.

  • Korzystanie z serwisu

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Dystrybucja, modyfikacja, przesyłanie lub zmiana zawartości serwisu bez pisemnej zgody firmy Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.są surowo zabronione.

  • Przeznaczenie serwisu

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. nie udziela gwarancji co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, szczególnie w zakresie przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu.

  • Ograniczona odpowiedzialność

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z serwisu.
Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę innych serwisów, do których w serwisie są zamieszczone linki.

  • Zastrzeżenie

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i informacjach prezentowanych w serwisie.

  • Przesyłanie materiałów i poufność informacji

Za wszelkie materiały oraz informacje przesłane do Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. przez internet firma nie ponosi odpowiedzialności. Informacje oraz materiały, które zostały wysłane do Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. przez internet, nie są traktowane jako poufne i nie podlegają ochronie prawnej.

Wszelkie materiały i informacje przekazywane lub wysłane do Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. przez internet stają się własnością Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to bez ograniczenia reprodukcję, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie.

Zabrania się wysyłania i publikacji materiałów niezgodnych z prawem.

  • Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, przesłane do Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

  • Zmiany warunków i zastrzeżeń

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia w dowolnym czasie zmian do warunków zawartych w niniejszej Nocie Prawnej oraz wszelkich informacji zawartych w serwisie.

  • Prawa autorskie

Wszystkie materiały publikowane w serwisie chronione są prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.wyraża zgodę na przeglądanie oraz drukowanie fragmentów serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.

Wykorzystanie jakiegokolwiek fragmentu serwisu w celach innych niż użytek osobisty wymaga pisemnej zgody Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.