Miastoprojekt Wrocław to zespół ekspertów w zakresie zarządzania, budownictwa, architektury, nadzoru, prawa i ekonomii. Zatrudniamy odpowiedzialnych fachowców, którzy doskonale znają uwarunkowania współczesnej gospodarki oraz sprawnych menedżerów gwarantujących bezpieczeństwo i skuteczność realizowanych projektów.

Przedstawiamy kluczowych managerów firmy, którzy na co dzień koordynują prace zespołu inspektorów nadzoru, inżynierów budowy i personelu wspomagającego Miastoprojekt Wrocław:

 

Grzegorz Rosik

Prezes Zarządu

Magister inżynier organizacji i zarządzania Politechniki Wrocławskiej z 20-letnim doświadczeniem
w branży. W Miastoprojekcie Wrocław od 2000 roku – początkowo jako niezależny konsultant projektów inwestycyjnych, a od 2003 roku jako doradca zarządu. W 2005 roku został dyrektorem ds. kluczowych projektów inwestycyjnych. Na początku 2013 roku objął funkcję prezesa zarządu. Był liderem najważniejszych projektów realizowanych przez spółkę. Ekspert w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej i samorządowej a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Zarządzał jednym z pierwszych projektów w modelu PPP w Polsce, gdzie firma Miastoprojekt Wrocław była partnerem prywatnym.

Maciej Budziński

Kierownik Projektu

Magister inżynier budownictwa Politechniki Krakowskiej z 22-letnim doświadczeniem zawodowym.
W Miastoprojekt Wrocław od 2012 roku. Posiada szerokie doświadczenie jako Kierownik Projektu, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy w inwestycjach przemysłowych i zabytkowych wpisanych do Rejestr Zabytków. Wyróżnia się silnie rozwiniętymi cechami menadżerskimi. Koordynował i nadzorował projekty o powierzchni ponad 20 000 m2 i wartości ponad 70 000 000,00 mln zł. Specjalista w zakresie prac ziemnych, szczególnie w odwadnianiu i zabezpieczaniu wykopów z wykorzystaniem obudowy berlińskiej, palisady CFA, konstrukcji stalowych i żelbetowych, kotew gruntowych oraz palisady z mikropali w obiektach zabytkowych, mieszkaniowych i publicznych.

Norbert Paszkowski

Starszy Kierownik Projektu

Magister inżynier budownictwa, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiadający 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji projektów, takich jak obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej oraz obiekty biurowe, w tym projektów typu „multi-sites” realizowanych na skalę międzynarodową. Posiada bogate doświadczenie jako Kierownik Projektu szczególnie w inwestycjach hotelarskich i stacjach paliw. Uczestniczył w projektach realizowanych w technologii BIM.  Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w CIDIR. Z Miastoprojekt Wrocław związany od roku 2015.

Sławomir Ludkiewicz

Kierownik Projektu

Magister inżynier budownictwa Politechniki Wrocławskiej z 23-letnim doświadczeniem pracy w branży budowlanej, w tym 5 lat doświadczenia zawodowego zdobytego w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu Międzynarodowych Procedur Organizacji Inwestycji wg FIDIC. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej od 2002 r. specjalizuje się
w opracowywaniu wycen, budżetów i kosztorysów inwestorskich. Ekspert w przygotowaniu specyfikacji technicznych również dla terenów zewnętrznych. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych oraz  przeprowadzaniu postępowań przetargowych.

Andrzej Warcholak

Business Development Manager

Absolwent The Polish Open University oraz University of West London na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwami w branży nieruchomości. Kompleksowo zarządzał portfelem ponad 150 nieruchomości. Zapewnia Klientom wsparcie w zakresie: organizacji inwestycji budowlanych w fazie planowania i kontraktowania, a także zarządzania i obrotu nieruchomościami. Jego zadaniem jest doradztwo i aktywny udział w planowaniu sposobów prowadzenia inwestycji przez Klientów Miastoprojekt Wrocław. Biegle włada językiem angielskim w zakresie biznesu i prawa.

Iga Iskra

Manager BHP

Magister inżynier na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej z 7-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania BHP na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Z Miastoprojektem Wrocław związana od początku 2014 roku. Do jej zadań należy nadzór nad BHP przy inwestycjach realizowanych przez firmę.