Zarządzanie projektem inwestycyjnym

Zarządzanie projektem inwestycyjnym to kompleksowa usługa w inwestycjach budowlanych. W jej ramach zapewniamy całkowitą kontrolę nad przebiegiem realizacji przedsięwzięcia od etapu planowania i projektowania, aż po uruchomienie i końcowe rozliczenie inwestycji. W ten sposób inwestor otrzymuje gwarancję jakości i poczucie bezpieczeństwa, a także możliwość pełnej kontroli na każdym etapie realizacji. Do dyspozycji ma sprawdzony i ściśle współpracujący ze sobą zespół ekspertów z jednej spółki.

Oprócz kompleksowego zarządzania projektem inwestycyjnym oferujemy usługi wsparcia w realizacji inwestycji w zakresach:

 • Studia wykonalności
 • Ekspertyzy techniczne
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Projektowanie

• Koncepcje architektoniczne
• Projekty budowlane
• Projekty przetargowe
• Projekty wykonawcze
• Kosztorysy

 • Nadzór nad projektowaniem
 • Administrowanie kontraktami
 • Organizacja przetargów
 • Nadzór inwestorski
 • Kontrola i optymalizacja kosztów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Nadzór BHP
 • Nadzór jakościowy
 • Odbiory techniczne i uruchomienia
 • Nadzór bankowy
 • Rozliczenia inwestycji
 • Rozliczenia dotacji UE
 • Obsługa gwarancyjna
 • Utrzymanie ruchu
 • Certyfikacja BREEM i LEED