top of page

Akademia Rozwoju Przemysłu 4.0 - dlaczego BIM?

Zintegrowany, cyfrowy proces inwestycyjny daje możliwość płynnego dopasowania do siebie potrzeb właściciela, architekta, wykonawcy i innych interesariuszy. Umożliwia wspólne ustalenie priorytetów, koniecznych zmian w projekcie oraz zbudowania płaszczyzny do organizacyjnej integracji. O zaletach BIM mowa była podczas webinaru Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0.


Od kilkunastu miesięcy Związek Pracodawców Polska Miedź z sukcesem prowadzi nowatorski projekt Akademię Rozwoju Przemysłu 4.0., który stał się już cenioną i rozpoznawalną marką.

Promujemy rozwiązania Przemysłu 4.0, który nie jest przyszłością, ale już stanowi realne wyzwanie dla wielu firm. Wiemy, że zwłaszcza dla mniejszych podmiotów nowoczesne technologie mogą być trudne do wdrożenia (z powodów finansowych, organizacyjnych, braku odpowiedniego przygotowania zespołów itd.), ale mamy pewność, że nie ma innej drogi, jak podążanie za innowacyjnymi trendami. Chcemy pomóc firmom jak najlepiej przygotować się do koniecznych zmian. O tym, że jest to oferta w punkt, świadczy fakt, że w konferencjach Akademii wzięło udział już ponad 1500 osób, a swoje dokonania zaprezentowało kilkadziesiąt firm członkowskich Związku – podkreśla Beata Staszków, prezes Związku Pracodawców Polska Miedź.


W czasie konferencji mieliśmy okazję zaprezentować nasze podejście do zarządzania budową z wykorzystaniem technologii BIM4D i 5D. Nasza oferta skupia się na kompleksowej usłudze zarządzania budowlanymi projektami inwestycyjnymi. Ważnymi elementami usług Miastoprojektu są opracowywane przy użyciu oprogramowania BEXEL realne harmonogramy wykonane na bazie modeli BIM, symulacje budowy 3D oraz bazujące na modelu kosztorysy. Nasze rozwiązania opierają się na standardach BIM, a ich skuteczność potwierdzają realizowane projekty. Jestem przekonany, że stosowanie narzędzi BIM 4D i 5D w procesie zarządzania budową przynosi wymierne korzyści, takie jak oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów oraz lepsza kontrola projektu ­ wyjaśnia Andrzej Warcholak, Dyrektor ds. rozwoju, Miastoprojekt Wrocław.

Podczas webinaru prelegenci zgodnie stwierdzili, że metodyczne zarządzanie projektami to skuteczne narzędzie osiągania celów organizacji. Stosowanie profesjonalnych i sprawdzonych zasad to połowa sukcesu. Druga połowa to wprowadzanie usprawnień technologicznych, które pozwalają dotrzymać tempa rzeczywistości rynkowej, a co za tym idzie partnerom, interesariuszom, czy wreszcie konkurencji. Tym właśnie są prezentowane przez Miastoprojekt Wrocław narzędzie z obszaru BIM 4D i 5D. Ponieważ zarządzanie projektami ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji należy je dobrze zaplanować i dostosować. Często implementowanie nawet podstawowych elementów nowych technologii może przynieść znaczne korzyści.

Wykorzystanie możliwości technologii BIM to konieczność dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne. Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku BIM będzie głównym czynnikiem determinującym utrzymanie swojego udziału w rynku. Ewolucja postępuje, a procesy cyfryzacji w zarządzaniu budową są nieuniknione. Decyzja na poziomie strategicznym o zdigitalizowaniu metod zarządzania w Miastoprojekt Wrocław już zapadła — twierdzi Tomasz Podzielny, Project Manager, Miastoprojekt Wrocław.

Technologia BIM powoduje minimalizowanie utraty informacji zebranych na różnych etapach procesu inwestycyjnego, w tym pomiędzy istotnymi fazami opracowania dokumentacji (projekt koncepcyjny, inwestycyjny, przetargowy, wykonawczy). Problem ten nader często występuje w przypadku tradycyjnych metod. Technologia BIM jest zdecydowanie bardziej elastyczna. Daje większe możliwości dostosowania projektów, do zmieniających się potrzeb organizacji. Możliwości wykorzystania narzędzi zintegrowanego cyfrowego zarządzania projektem inwestycyjnym są ogromne. Korzyści to między innymi:

• szybki dostęp do informacji dotyczących realizowanych projektów;

• aktualizacje baz danych (koszty, przedsięwzięcia, stan projektów) w czasie rzeczywistym, przejrzystsza dokumentacja projektowa;

• skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie raportów,

• spójna komunikacja w zespole projektowym;

• zmniejszenie nakładów pracy na monitorowanie przepływu dokumentacji;

• eliminowanie błędów i kolizji w dokumentacji;

• zmniejszenie kosztów zarządzania projektem — wysoka skuteczność przez ich automatyzację.


Projekty inwestycyjne, z uwagi na dużą kompleksowość i dynamikę, a także na stronę finansową przedsięwzięcia, wymagają szczegółowego planowania i nadzoru. Procesy i metody są powtarzalne, natomiast indywidualne podejście uzależnione jest od konkretnej branży, i połączone z tradycyjnymi umiejętnościami oraz doświadczeniem menedżera projektu. Znajomość metod zarządzania i technologii cyfrowych umożliwia precyzyjne planowanie prac, wdrażanie procesów optymalizacyjnych oraz tworzenie opcjonalnych wariantów prowadzenia robót i szczegółowych analiz budżetowych. Wszystko to w zintegrowanym środowisku, bazującym na modelu informacyjnym, znanym szerzej pod nazwą „cyfrowy bliźniak”. W każdym z etapów inwestycji zastosowanie znajdzie wielowymiarowe i wieloaspektowe BIM. Gwarantuję, że metody cyfrowe zrewolucjonizują Wasze podejście do zarządzania inwestycją – zapewnia Paweł Krecz, Construction Management, Miastoprojekt Wrocław.

Podczas webinaru można było poznać szczegóły niektórych z narzędzi i procesów BIM, wykorzystywanych przez Miastoprojekt Wrocław.

  • Zarządzanie dynamicznym modelem 3D BIM wraz z testami kolizji;

  • IDS/IDM. Specyfikacje i Podręczniki Dostarczania Informacji: zapis, weryfikacja i wzbogacanie danych;

  • Zarządzanie kosztami (5D BIM) ): przedmiary, klasyfikacje kosztowe, kosztorys zintegrowany z harmonogramem;

  • Zarządzanie harmonogramem (4D BIM): integracja z modelem, metody generatywne, optymalizacja;

  • Wizualne śledzenie postępu prac, analizy ilościowe i finansowe, raportowanie;

  • Korzyści biznesowe i organizacyjne z wdrażania innowacyjnych technologii;

Mam nadzieję, że nasza prezentacja zachęci uczestników konferencji do nawiązania kontaktu i wspólnego eksplorowania tego ciekawego zagadnienia. Jestem przekonany, że BIM 4D i 5D to nie tylko przyszłość, ale przede wszystkim aktualny i niezbędny standard pracy dla każdego uczestnika budowlanego procesu inwestycyjnego. Cieszę się, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy — mówi Andrzej Warcholak, Dyrektor ds. rozwoju, Miastoprojekt Wrocław.


Analizy pokazują, że realizacja inwestycji w postaci zorganizowanych projektów odgrywa coraz istotniejszą rolę w globalnej gospodarce. Przy ich realizacji jest zatrudnionych blisko 90 mln ludzi na świecie, a ich udział w dochodzie narodowym poszczególnych gospodarek systematycznie rośnie. Postępująca cyfryzacja sprawia, iż pojawiają się nowe wymagania względem narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami oraz kompetencji osób realizujących projekty. Warto już dziś poznać je, wdrożyć i wyprzedzić konkurencję. Artykuł pochodzi ze strony: https://pracodawcy.pl/bim-zarzadzanie-projektem-w-duchu-przemyslu-4-0/ i został opublikowany za zgodą Wydawcy.


Więcej o prelegentach można dowiedzieć się tutaj: https://www.miastoprojektwroclaw.pl/post/zapisz-si%C4%99-na-nasz-webinar


Zapraszamy do odtworzenia webinarium i zapoznania się z jego tematyką w dogodnym dla siebie czasie.Comments


bottom of page