top of page

Inwestowanie w alternatywne źródła energii

Energochłonność, polityka energetyczna czy odnawialne źródła energii to zagadnienia ostatnio bardzo popularne i szeroko komentowane. Rygorystyczne zaostrzenia polityki energetycznej przełożyły się bowiem na wzrost cen i uprawnień do emisji CO2. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z 2012 roku, do 2030 roku państwa członkowskie powinny zwiększyć efektywność energetyczną o 35%. Dla polskiej gospodarki zmniejszenie i optymalizacja zużycia energii jest sporym wyzwaniem, bo – choć gonimy średnią Wspólnoty – nasza energochłonność wciąż odstaje od przeciętnej UE.

Wzrost średniej temperatury Ziemi, podniesienie poziomu wód i mnożące się katastrofy naturalne sprawiły, że efektywność energetyczna stała się tematem mocno akcentowanym na arenie europejskiej. Polską odpowiedzią na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego z 2012 roku jest Ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831), która określa zasady opracowania krajowego planu działania dot. efektywności energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego. W walce z energochłonnością ma pomóc również podniesienie cen energii, częściowo spowodowane polityką Komisji Europejskiej, która w ten sposób chce skłonić przedsiębiorców do inwestowania w alternatywne źródła energii i OZE (odnawialne źródła energii). Przedsiębiorstwa, aby uchronić się przed rosnącymi kosztami energii, a nawet ryzykiem blackoutu, muszą już teraz wdrażać procesy zwiększające efektywność energetyczną.

Jednak przed przystąpieniem do wprowadzania rozwiązań pozwalających zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstwa należy wykonać audyt energetyczny. Powód jest prosty – dzięki temu podejmowane działania będą zdecydowanie bardziej efektywne. –Audyt energetyczny to pierwsze i podstawowe działanie w procesie wdrażania rozwiązań minimalizujących zużycie energii, gdyż pozwala ocenić możliwości oszczędzania energii w konkretnym przedsiębiorstwie dla zdefiniowanych okoliczności. Raport z audytu energetycznego jest obligatoryjnym dokumentem nie tylko dla przedsiębiorstw zamierzających zainwestować w alternatywne źródła energii lub OZE, ale również dla instytucji dofinansowujących inwestycję zwiększającą efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Co istotne, Ustawa o efektywności energetycznej zobowiązuje duże przedsiębiorstwa do przeprowadzania raz na 4 lata audytów energetycznych, pod rygorem kar. Sankcje przewidziane za niewykonanie audytu w określonym czasie nie są małe, sięgając nawet 5% dochodów przedsiębiorstwa – mówi Marcin Kozyra, Prezes Zarządu AQUACO Sp. z o.o., firmy zajmującej się m.in. projektowaniem obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii i OZE.

Choć wspominany przez naszego eksperta obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego dotyczy dużych przedsiębiorstw, to w świetle zmian wprowadzonych w grudniu 2018 roku nową Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej zmieniającą Dyrektywę z 2012 roku, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w niedalekiej przyszłości obowiązkiem tym zostaną objęte również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny wymaga nie tylko dużej wiedzy i doświadczenia, ale również zrozumienia potrzeb inwestora. Obejmuje on m.in. analizę stanu bieżącego, analizę oszczędności i wreszcie zawiera część obliczeniową, w której porównywane są różne metody (najczęściej trzy).

Audyt i co dalej?

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, jednak nie każde z nich sprawdzi się w przypadku konkretnych potrzeb danego przedsięwzięcia. Czym innym jest inwestycja w alternatywne źródła energii lub OZE dla funkcjonującego przedsiębiorstwa produkcyjnego, a czym innym uwzględnienie optymalnego rozwiązania dla nowo powstającego hotelu czy obiektu sportowego już na etapie projektowania. Marcin Kozyra wymienia istniejące na rynku rozwiązania: fotowoltaika, trigeneracja, kogeneracja, wymiana oświetlenia czy pompy ciepła. Do tych najczęściej używanych należy trigeneracja (trójgeneracja) – proces, w którym, wykorzystując paliwo gazowe, wytwarzamy energię elektryczną, cieplną i chłód użytkowy. Trigeneracja, poprzez wytwarzanie energii cieplnej w sezonie grzewczym oraz chłodu w sezonie letnim, wytwarza energię elektryczną jako energię odpadową. To technologia, która doskonale sprawdzi się w przestrzeni biurowej, gdzie istotne jest zachowanie właściwej cyrkulacji powietrza oraz stałej temperatury dla zdrowia i komfortu pracowników. Ponadto, przedsiębiorstwo korzystające z trigeneracji staje się niezależne od rynkowych cen energii elektrycznej i jej dostaw, co w dłuższej perspektywie zapewnia znaczne oszczędności. Kolejnymi wartymi uwagi rozwiązaniami są kogeneracja, czyli wytwarzanie energii elektrycznej jako energii odpadowej w efekcie wytwarzania energii cieplnej czy instalacje PV (fotowoltaiczne) pozwalające wytwarzać energię elektryczną z energii słonecznej.

Kozyra przekonuje również, że warto zainwestować w zespół konsultingowy, który zajmie się doborem odpowiednich narzędzi tak, aby jak najbardziej pasowały do specyfiki danego Klienta: – Nasi specjaliści każdorazowo zalecają przeprowadzenie audytu energetycznego dla zoptymalizowania działań oraz kosztów inwestycji nie tylko kontrahentom, którzy są gotowi na zmiany w dziedzinie efektywności energetycznej. W początkowym stadium najważniejsze jest uświadomienie sobie przez inwestora własnych potrzeb, możliwości rynkowych oraz technologicznych. Dlatego, jeszcze przed przystąpieniem do audytu, wskazane jest przeprowadzenie analizy danego przypadku zarówno w odniesieniu do oczekiwań Klienta, które nie zawsze muszą być zgodne z faktycznymi potrzebami przedsięwzięcia, jak i realiów rynkowych i możliwości finansowych. Jednym z przykładów takich przemyślanych działań było opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego „Budowa krytej pływalni z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich”. Prezes Zarządu AQUACO Sp. z o.o. dodaje, że baseny to najbardziej energochłonne obiekty, bo zapotrzebowanie na energię jest tam 24 h na dobę. W fazie projektowania uwzględniono więc fotowoltaikę, powietrzne pompy ciepła i moduł kogeneracyjny.

Finanse równie ważne

Wybór dostępnych technologii jest duży, jednak kwoty, jakie trzeba przeznaczyć na wdrożenie rozwiązań energooszczędnych, mogą zniechęcać. Dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają wystarczających środków na wprowadzanie innowacji są liczne inicjatywy przygotowane z myślą o MŚP, wspierane zarówno przez Unię Europejską, jak i przez rząd RP. Dostępne na rynku instrumenty finansowe to pożyczki, nisko oprocentowane kredyty i dofinansowania. Najpopularniejszą formą wsparcia finansowego w działania poprawiające efektywność energetyczną przedsiębiorstw są Regionalne Programy Operacyjne (RPO) finansowane z funduszy europejskich. Kolejną opcją jest wsparcie finansowe oferowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów proekologicznych. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektów nie może przekroczyć 85%. Biorąc jednak pod uwagę, że inwestowanie w alternatywne źródła energii i OZE nie jest tanie, kwoty dofinansowania mogą być naprawdę znaczne. Przedsiębiorca może również skorzystać z nisko oprocentowanego kredytu, np. pożyczki oferowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowania inwestycji ze środków UE.

Uważne prześledzenie ofert funduszy na dofinansowanie bądź nisko oprocentowany kredyt pokazuje, jak wiele możliwości ma przed sobą przedsiębiorca. – Na rynku dostępnych jest wiele opcji zarówno w kontekście wyboru technologii, jak i możliwości finansowania. Nie tak prosto jest jednak podjąć decyzję, dlatego warto konsultować się ze specjalistami, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, a projektami zajmują się kompleksowo. My w większości rozpoczynamy współpracę z naszymi inwestorami już na etapie powstania idei zainwestowania w alternatywne źródła energii. Wspólnie weryfikujemy potrzeby i możliwości, tak aby ostatecznie uzyskać najlepszy efekt przy minimalizacji nakładów– podkreśla nasz ekspert.

Mając na uwadze zarówno interes Klienta, jak i dobro środowiska naturalnego, niezmiennie zachęcamy naszych Inwestorów do uwzględniania rozwiązań energooszczędnych już na etapie projektowania. Wraz z naszymi ekspertami pomagamy w opracowaniu planu energooszczędnego, weryfikujemy możliwości dofinansowania, wykonujemy dokumentację projektową, przeprowadzamy przez proces wnioskowania i wreszcie prowadzimy inwestycję na etapie realizacji.

Comments


bottom of page