top of page

Kolejny kontrakt z TAURON Dystrybucja S.A. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. Inżynierem Kontraktu, ty

W listopadzie 2015 r. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. podpisała kolejną umowę z TAURON Dystrybucja S.A.  Oddział w Krakowie. Tym razem na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie.

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. odpowiada za kompleksowe zarządzanie Projektem. W ramach umowy z Inwestorem jest odpowiedzialna m.in. za sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, kontrolę zgodności przebiegu budowy z umową z Generalnym Wykonawcą, kontrolę harmonogramów i budżetu, rozliczenie zadania.

Tak jak w przypadku budowy obiektu we Wrocławiu, tak i przy tej inwestycji realizowaliśmy usługę przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy, na skutek czego spółka TAURON Dystrybucja podpisała umowę na roboty budowlane.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze terenu, a do końca roku spodziewamy się wykonania posadowienia budynku.

Roboty budowlane zakończą się w 4. kwartale 2017 r.

Comentarios


bottom of page