top of page

Miastoprojekt Wrocław Inwestorem Zastępczym na wrocławskich Krzykach

W grudniu Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą INSS-POL specjalizującą się w prefabrykacji i montażu kompletnych instalacji technologicznych ze stali nierdzewnych wykorzystywanych m.in. w branży browarniczej, mleczarskiej, farmaceutycznej, biotechnologii i przemyśle. Umowa obejmuje prace modernizacyjne hali produkcyjnej i biurowca oraz budowę parkingu. Miastoprojekt Wrocław odpowiada za ogólną organizację i zarządzanie projektem, a w szczególności za sporządzenie dokumentacji projektowej, prowadzenie przetargów, nadzór i doradztwo techniczne i jakościowe w pełnym zakresie. Kontrakt prowadzony jest w systemie EPCM.

Roboty budowlane, zakończone uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, potrwają do 4. kwartału 2015 r.

Comments


bottom of page