top of page

Miastoprojekt Wrocław opracowuje plan strategiczny dla Gminy Legnickie Pole

W listopadzie 2015 r. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę z Urzędem Gminy Legnickie Pole. Miastoprojekt Wrocław wyłoniono w drodze postępowania publicznego jako eksperta przy opracowaniu Master Planu dla uporządkowania systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie całej gminy. Zakres planu obejmuje m.in. diagnozę obecnego stanu infrastruktury, wariantowe propozycje alternatywnych form dalszej rozbudowy oraz audyt możliwości pozyskania dotacji na realizację inwestycji z krajowych oraz unijnych instrumentów finansowania.

Comments


bottom of page