top of page

Miastoprojekt Wrocław Partnerem Merytorycznym

Od 26 do 28 maja odbędzie się pierwsze w Polsce wydarzenie dotyczące tematyki BIM w przemyśle. Konferencja będzie okazją do szerokiej dyskusji w gronie ekspertów i praktyków na temat cyfrowych rozwiązań w projektowaniu i zarządzaniu fabryką.

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. przyjmując tytuł Partnera Merytorycznego wydarzenia, wystąpi z prelekcją nt. budowy ośrodka sportowego na Polanie Jakuszyckiej – pierwszego tego typu zadania publicznego w Polsce, którego realizacja w BIM-ie została określona jako wymóg Zamawiającego. Podczas drugiego dnia konferencji opowie o tym Norbert Paszkowski, kierownik Zespołu Zarządzającego Projektem na budowie Dolnośląskiego Centrum Sportu prezentacji pt. Wykorzystanie metodyki BIM w praktyce na przykładzie budowy Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach.

Od początku oznaczało to ciekawe wyzwanie, ale i decydowało o wyjątkowości całego procesu. W swojej prelekcji Kierownik Projektu Zarządzającego Projektem poruszy tematykę metodyki wyboru Zarządzającego Projektem, podzieli się wiedzą, jakie opracowania zostały stworzone na tym etapie oraz opowie o istocie użycia BIM w fazie projektowania. Nie zabraknie oczywiście praktycznych informacji o inwestycji, które przybliżą Uczestnikom konferencji sposoby wykorzystania BIM na budowie w Jakuszycach, w tym: modelowanie terenu i placu budowy, kontrolę harmonogramu czy zasady współpracy członków zespołu.

Praktyka i trendy

Liczba i różnorodność zaawansowanych technologii, które składają się na nowoczesne fabryki – tzw. Fabryki 4.0 lub Fabryki Przyszłości – sprawia, że zarządzający firmami produkcyjnymi potrzebują nowych, cyfrowych sposobów projektowania, budowania i zarządzania ich utrzymaniem. Dlatego z roku na rok rośnie znaczenie metodyki BIM w przemyśle. Zmienia się nie tylko sposób projektowania, ale także użytkowania i zarządzania obiektami przemysłowymi. BIM4industry 2021 to pierwsze w Polsce spotkanie wokół idei BIM w przemyśle. Łączy środowiska zaangażowane w popularyzację i wdrażanie tej metodyki w naszym kraju – przedstawicieli władz ustawodawczych, administracji publicznej, inwestorów, a także projektantów i wykonawców.

Wśród prelegentów są m.in. Anna Kornecka, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dr inż. Paweł Tadejko, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości czy Jarosław Sosnowski z Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji ‎MRPiT, a także prawie 20 ekspertów i praktyków metodyki BIM z zakresu projektowania, wykonawstwa czy prawa inwestycyjnego.

Do tej pory w Polsce nie było wydarzenia na taką skalę, które umożliwiłoby dyskusję nt. BIM w przemyśle wszystkim (albo prawie wszystkim) środowiskom zaangażowanym we wdrażanie tej metodyki w naszym kraju. Uważam, że znacznie więcej nas łączy, niż dzieli – świetni eksperci, pasja, doświadczenie, chęć budowania wiedzy, zgrane zespoły to coś, czym mogą się chwalić zarówno projektanci, jak i wykonawcy oraz przedstawiciele władz. Czas się spotkać i porozmawiać zarówno o trendach, jak i praktyce – mówi Katarzyna Orlińska-Dejer, prezeska BIM Klaster i organizatorka konferencji BIM4industry 2021.

3 dni, 20 prelekcji, 6 warsztatów BIM4industry 2021 to 3-dniowa konferencja, która trwa od 26 do 28 maja. Organizatorzy kładą nacisk na trendy (również międzynarodowe) oraz plan rozwoju, przed którym stoi branża budowlana i przemysłowa w Polsce, a także na praktyczny wymiar wdrażania metodyki BIM. Do współpracy zostali zaproszeni praktycy, którzy podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoimi doświadczeniami, opowiedzą o blaskach i cieniach realizowanych projektów i dadzą wskazówki, jak przygotować się na czekające nas zmiany.

Pierwszy dzień, zainaugurowany prelekcją Anny Korneckiej, to wystąpienia głównych prelegentów oraz debata „Cyfryzacja procesu budowlanego – kolejne kroki” z udziałem przedstawicieli MRPiT, Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i BIM Klaster. Drugiego dnia uczestnicy mogą wybrać dwie ścieżki tematyczne: Inwestorzy & Wykonawcy, a także Projektanci. Na zakończenie, odbędą się spotkania w zamkniętych pokojach dyskusyjnych (limit miejsc), moderowanych przez ekspertów BIM. Trzeci dzień w całości poświęcony będzie na warsztaty, prowadzone według dwóch ścieżek tematycznych.

Partnerzy:

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości i Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego. Partnerem Głównym wydarzenia jest firma WSC, a Partnerami Merytorycznymi: Miastoprojekt Wrocław i ePMflow.

Głównym patronem medialnym jest Business Insider Polska. Patronami medialnymi są: Builder, Miesięcznik Materiały Budowlane, Magazyn Przemysłowy, Fabryki w Polsce oraz BIMblog.pl, Budownictwo.org.

Konferencja wspierana jest także przez: Krakowski Park Technologiczny, Business Finland, buildingSMART Finland, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, Business in Małopolska, Izbę Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura.

Organizatorzy:

BIM Klaster – Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. BIM Klaster zawiązany został w 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Dziś funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski. BIM Klaster jest organizatorem m.in. konferencji Projektowanie Przyszłości – cieszącej się uznaniem branży, najstarszej (od 2014 r.), organizowanej w Polsce konferencji dedykowanej nowoczesnym technologiom ze szczególnym uwzględnieniem tematyki BIM. Więcej informacji: www.bimklaster.org.pl

hub4industry – Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego i partnerów: firm ASTOR, T-Mobile Polska, uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz ekspertów z BIM Klastra i Instytutu Kościuszki. To kompleksowy punkt wsparcia dla firm produkcyjnych, które planują transformację cyfrową i chcą wprowadzić do swoich fabryk najnowocześniejsze rozwiązania. hub4industry to jeden z pięciu hubów innowacji cyfrowych powołanych w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii p.n. “Standaryzacja usług hubów innowacji cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach programu „Przemysł 4.0” na lata 2019-2021.

Szczegółowa agenda oraz lista prelegentów znajduje się na stronie: www.bim4industry.pl

Comments


bottom of page