top of page

Miastoprojekt Wrocław pracuje przy budowie „Breast – Unit”: Centrum Chorób Piersi we Wrocławiu

Na początku stycznia br. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu podpisało umowę z wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym budowy „Breast – Unit” na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, przy pl. Hirszfelda 12 (zobacz również news na ten temat na stronie WWW DCO)

Uruchomienie nowego oddziału Dolnośląskiego Centrum Onkologii planowane jest jeszcze w 2016 r. Niekwestionowany wpływ na szybkość w realizacji tego zadania inwestycyjnego ma zastosowana tu technologia modułowa, która umożliwia również swobodne przenoszenie obiektu budowlanego w inne miejsce, jak również możliwość jego nieskomplikowanej rozbudowy.

Spółka Miastoprojekt Wrocław została Podwykonawcą w ramach tej budowy i zobowiązana jest do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.  Ponadto, Miastoprojekt Wrocław odpowiada za nadzór nad procedurami jakościowymi i kontrolnymi oraz administrowanie dokumentacją kontraktową, obsługę geodezyjną, archeologiczną i nadzór BHP.

Powstający „Breast – Unit” ma być największym i najnowocześniejszym w Polsce obiektem szpitalnym o trzech kondygnacjach, w którym interdyscyplinarny zespół lekarski będzie walczył z nowotworem piersi i zapewniał kompleksową opiekę pacjentkom, w tym również wsparcie psychologów i fizjoterapeutów – wszystko dostępne w obrębie jednego miejsca. Jednostka ta będzie szczególnie ważna dla efektywności działań – kobiety chore na raka piersi nie będą już musiały czekać na operację kilka miesięcy – dzięki wyselekcjonowanemu zespołowi lekarzy, czas oczekiwania ulegnie znacznemu skróceniu.

Comments


bottom of page