top of page

Pełnimy nadzór inwestorski przy rozbudowie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Współpraca Miastoprojektu Wrocław oficjalnie została zawarta 13 czerwca 2012 r. Tego dnia podpisaliśmy umowę, na mocy której będziemy pełnić nadzór inwestorski w zadaniu inwestycyjnym: „Rozbudowa i nadbudowa zespołu istniejących garaży na potrzeby administracyjno – szkoleniowe wraz z budową przyłączy i rozbudową sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, z kablem energetycznym, budową zjazdu z drogi publicznej oraz budową infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ziębickiej we Wrocławiu”.

Comments


bottom of page