top of page

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu

Gotowi na 55: Osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej.


14 lipca br. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w szeroko rozumianej dziedzinie ochrony zasobów naturalnych. Wszystko po to, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 – w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

fot. https://ec.europa.eu/

Gotowi na 55?

„Znajdujemy się w decydującym momencie, jeśli chodzi o światową reakcję na kryzys klimatyczny i kryzys związany z różnorodnością biologiczną, a jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może jeszcze w porę zadziałać. To dziesięciolecie będzie rozstrzygające – wkrótce okaże się, czy wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań podjętych w porozumieniu paryskim, aby zadbać o zdrowie, dobrostan i dobrobyt wszystkich ludzi. UE dała przykład innym, ustanawiając ambitne cele ograniczenia do 2030 r. emisji netto o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. oraz bycia pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Cele te nie są już tylko aspiracjami czy ambicjami, ale zobowiązaniami określonymi w pierwszym europejskim prawie o klimacie, które stwarzają nowe możliwości pod względem innowacji, inwestycji i miejsc pracy”.

Na co trzeba być gotowym?

fot. https://ec.europa.eu/

„Pakiet Gotowi na 55 to zestaw wzajemnie powiązanych wniosków, z których wszystkie służą temu samemu celowi, jakim jest zapewnienie sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji ekologicznej do roku 2030 i w latach kolejnych. W miarę możliwości zwiększa się poziom ambicji określony w obowiązujących już przepisach, a w razie potrzeby wprowadza się nowe wnioski. Zasadniczo w ramach pakietu wzmacnia się osiem obowiązujących obecnie aktów prawnych i wprowadza się pięć nowych inicjatyw obejmujących szereg obszarów polityki i sektorów gospodarki: klimat, energię i paliwa, transport, budynki, użytkowanie gruntów i leśnictwo”.

https://ec.europa.eu/

„Wnioski ustawodawcze są poparte przeprowadzoną w ramach oceny skutków analizą, w której uwzględniono wzajemne powiązania w ramach całego pakietu. Z analizy tej wynika, że nadmierne uzależnienie od wzmocnionej polityki regulacyjnej skutkowałoby niepotrzebnie wysokimi obciążeniami gospodarczymi, natomiast poprzez samo ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych nie zdołano by uporać się z utrzymującymi się niedoskonałościami rynku i barierami nierynkowymi. Wybrana kombinacja środków z różnych dziedzin polityki stanowi zatem efekt starannego wyważenia ustalania opłat, celów, norm i środków wsparcia”.

Pełny tekst komunikatu Komisji Europejskiej dostępny jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550

تعليقات


bottom of page