top of page

Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.

15.10.2015 r. została podpisana umowa z firmą Schneider Pojemniki Transportowe Sp. z o.o. Sp. k. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. pełni funkcję Inżyniera Kontraktu na zadaniu polegającym na przebudowie budynku produkcyjno – magazynowego wraz z biurami i zapleczem socjalno – technicznym.

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. odpowiada za kompleksowe zarządzanie Projektem. W ramach umowy z Inwestorem jest odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie dialogu technicznego, wykonanie dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji niezbędnej do procedowania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, przeprowadzenie procedury wyboru Generalnego Wykonawcy, sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Comments


bottom of page