top of page

Wspieramy zarządzanie energią w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku 

Rozbudowa systemu monitoringu i agregacji danych energetycznych oraz dalsze wsparcie w zakresie poprawy skuteczności zarządzania energią w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. W tym tygodniu Miastoprojekt Wrocław podpisał umowę z gdańskim zakładem przetwarzania odpadów komunalnych.  


Podpisany dokument jest efektem sukcesu pilotażowego projektu, który prowadziliśmy od początku roku na terenie zakładu. W ramach tego pilotażu wyposażyliśmy pracujące na terenie zakładu obiekty w nowy system akwizycji i monitoringu danych, na którym prowadziliśmy analitykę około 80% zużywanej energii elektrycznej.


Aktualnie w ramach nawiązanej współpracy nasz system obejmie monitoringiem liczniki energii wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne oraz licznik główny.Telemetria zużycie energii oszczędność efektywność energetyczna
Urządzenia telemetryczne zainstalowane na terenie Zakładu Utylizacyjnego monitorują zużycie energii

Nowoczesne zarządzanie za pomocą nowoczesnych narzędzi  

Dzięki współpracy z Miastoprojekt Wrocław Zakład Utylizacyjny w Gdańsku uzyskał dostęp do narzędzia monitorującego w czasie rzeczywistym zużycie oraz produkcję energii elektrycznej. Zespół ZUT może na bieżąco eliminować nieprawidłowe pod kątem zużycia energii działanie systemów i urządzeń oraz reagować na stwierdzone w stosunku do danych historycznych anomalie i przekroczenia wartości referencyjnych.


Pilotaż prowadziliśmy na dobrze zorganizowanym i nowocześnie zarządzanym zakładzie utylizacji odpadów. Wdrożenie naszych rozwiązań pozwoliło udoskonalić procesy zarządzania w tak kluczowym obszarze dla spółki, jakim jest energia w kontekście jej zużycia, zapotrzebowania oraz produkcji własnej.

Magdalena Dąbrowicz-Rzeczycka, Dyrektor ds. Energii i Zrównoważonego Rozwoju w Miastoprojekt Wrocław


Nasz system nie tylko ułatwia działania związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu, ale także wspiera zarządzanie niezwykle ważnym obszarem działalności, jakim jest planowanie i zarządzanie zapotrzebowaniem oraz kosztami energii elektrycznej. Zużycie energii czynnej [kWh] w jednej z sekcji. Anomalie w okresach wyłączeń weekendowych


Dane z infrastruktury telemetrycznej agregowane są w 5-minutowych interwałach i obejmują aż dziewięć kluczowych parametrów energetycznych:


  • Napięcie fazowe;

  • Natężenie prądu;

  • Moc czynna oraz moc całkowita; 

  • Moc bierna całkowita; 

  • Całkowita energia czynna pobrana; 

  • Całkowita energia czynna oddana; 

  • Całkowita energia bierna indukcyjna; 

  • Całkowita energia bierna pojemnościowa; 

  • Współczynnik mocy tg (φ) określający wielkość poboru mocy biernej w stosunku do poboru mocy czynnej.


Dane energetyczne obejmujące zużycie oraz produkcję energii elektrycznej w Zakładzie Utylizacyjnym gromadzone są w bliźniakach cyfrowych, czyli replikach monitorowanego obiektu w przestrzeni wirtualnej. Służą one do reprezentacji dynamicznie zmieniających się wartości elektrycznych, umożliwiając prowadzenie wielokierunkowej analityki w czasie rzeczywistym.


W praktyce pozwala to ekspertom ZUT na dynamiczne zarządzanie zużyciem i zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Zarządzający są w stanie aktywnie nadzorować efektywność energetyczną oraz sprawność instalacji pracujących na terenie zakładu.


To kolejne nowoczesne narzędzie, które wdrożyliśmy na terenie naszego przedsiębiorstwa. Dziś ZUT potwierdza swój status jako jednego z najnowocześniejszych tego typu obiektu w całym kraju

Grzegorz Orzeszko, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku


Wdrożenie systemu telemetrii w Zakładzie Utylizacyjnym to przykład, jak wiele może zyskać ekspercki zespół zarządzający obszarem energii na pracy z innowacyjnymi narzędziami.


Jeszcze więcej możliwości

Zakład Utylizacyjny planuje rozszerzyć funkcyjność systemu o monitoring i agregację innych parametrów, w tym: ilość pozyskanego biogazu, wartości podciśnienia w kompostowni tunelowej, przepływy ścieków i wody, stopień zasolenia czy obecność azotu amonowego w gospodarce wodno-ściekowej


Tak kompleksowy system pozwala zakładom przetwarzania odpadów komunalnych na jeszcze dokładniejsze zarządzanie i monitorowanie zarówno całego obiektu, jak i jego poszczególnych sekcji.


Usługi z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną to obszar, który intensywnie rozwijamy w firmie i którego zasadność widzimy z każdym kolejnym przeprowadzonym pilotażowym projektem.

Grzegorz Rosik, Prezes Zarządu Miastoprojekt Wrocław

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page