top of page

Wyróżnienie dla naszej inżynier rezydent

Praca magisterska, którą obroniła Kamila Grabowska, nasza inżynier rezydent na budowie Fabryki Prefabrykatów w Suchedniowie dla ARP Budownictwo została doceniona i wyróżniona w kategorii ARCHITEKTURA w konkursie za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022. Konkurs został organizowany przez Kielecki Park Technologiczny i Akademickie Centrum Kariery (Politechnika Świętokrzyska). Pod ocenę mogły być zgłoszone inżynierskie, licencjackie i magisterskie prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej. W tegorocznej edycji wpłynęło 110 prac. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Bogdan Wenta, Prezydent Miasta Kielce. Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali. Łącznie przyznano 14 nagród głównych i 4 wyróżnienia w 14 kategoriach.

Mgr inż. arch. Kamila Grabowska, na zdj. druga od lewej, na Gali Wręczenia Nagród; źródło: https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/znamy-laureatow-piatej-edycji-konkursu-na-najlepsza-prace.html )

Tematem pracy Kamili jest „BUDYNEK 360° - ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI”. Fundamentalnym założeniem pracy magisterskiej było zaprojektowanie budynku wysokościowego, który będzie posiadał cechy architektury całkowicie dynamicznej. Zakładało to stworzenie budynku, który w większości korzystał będzie z naturalnych zasobów źródeł energii oraz stanowił elastyczną strukturę, przystosowująca się poprzez formę bryły do obecnie panujących warunków atmosferycznych i środowiskowych, a także otaczającej go tkanki miejskiej. Kolejnym założeniem było stworzenie struktury funkcjonalnej typu mixed-use. Projekt zakładał także nawiązanie do koncepcji wertykalnego miasta kompaktowego, którego głównymi cechami są m.in.: wzrost interakcji społecznych oraz gospodarczych, łatwy dostęp do przestrzeni publicznych, połączenie różnych funkcji, wysoki stopień dostępności bez ograniczeń, łatwy dostęp do obiektu komunikacją publiczną, wysoka gęstość zamieszkania i zatrudnienia oraz ciągłość struktury. Dodatkowymi założeniami było także projektowanie uniwersalne, aspekt dostępności oraz przystosowanie każdej funkcji w budynku do przebywania osób z ograniczeniami i niepełnosprawnością. Wieżowiec miał odpowiedzieć na potrzeby szybko rozwijającego się miasta Łodzi oraz jego mieszkańców, stanowić elastyczną strukturę, która łączy w sobie integralny charakter, interdyscyplinarność oraz zrównoważony rozwój innowacyjnej koncepcji kompaktowego, wertykalnego miasta.

Autorka tak opowiada o procesie powstawania pracy: "Głównym wyzwaniem podczas przygotowywania pracy było dla mnie przeanalizowanie opinii i świadomości społeczeństwa w zakresie inteligentnego, wielofunkcyjnego wieżowca jako nowoczesnej formy życia w związku z panującymi obawami i stereotypami (dot. np. bezpieczeństwa) związanymi z zaawansowanymi technologicznie, nowoczesnymi i wysokimi budowlami".

Kamila Grabowska ma 24 lata. Uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta na Politechnice Świętokrzyskiej, Wydział Budownictwa i Architektury pod kierunkiem dr inż. arch. Kamila Biskupa.

Interesuje się przede wszystkim architekturą, budownictwem – nie tylko w rozumieniu technicznym, projektowym, ale także aspektem społecznym wpływem architektury na życie człowieka, projektowaniem elastycznym. Od kiedy podjęła pracę w Miastoprojekt Wrocław zainteresował ją również cały procesem inwestycyjny i zarządzanie procesem budowlanym. W wolnym czasie dużo czyta, podróżuje, lubi poznawać różne kultury. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Zapraszamy do zapoznania się z planszami, które przygotowała nasza wyróżniona inżynier rezydent.


Comentários


bottom of page