top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

COMPLIANCE

Etyka w biznesie

Miastoprojekt Wrocław to ludzie. Różnorodni jak projekty, które realizujemy. Wrażliwi na kwestię łamania prawa czy dewastację środowiska.  

Dbanie o dobro firmy, a więc również o siebie nawzajem, jest silnie promowaną wartością Miastoprojekt Wrocław.

Opieramy się na wielowymiarowym systemie wartości, który jest filarem kooperacji z naszymi Współpracownikami i Klientami. 

- Kodeks Etyczny Miastoprojekt Wrocław

compliance_01.png
compliance_schemat.png
bottom of page