top of page
logo miastoprojekt

METODYKA

Technologia jest najważniejsza

W Miastoprojekt Wrocław od wielu lat osiągamy przewagę na rynku inwestycji budowlanych dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym. Wiemy, że zaawansowane systemy IT tworzą dziś podstawę realizowania inwestycji, bez względu na wielkość realizacji. Dlatego naszym Klientom oferujemy nie tylko narzędzia i aplikacje, ale przede wszystkim pewność, że są one indywidualnie dostosowane do tego, czego potrzebuje Inwestor.

METODYKA REALIZACJI PROJEKTÓW W MIASTOPROJEKT WROCŁAW

BIM | PN-EN ISO 19650

BIM (z ang. Building Information Modeling) to nowoczesna metodyka realizacji przedsięwzięć budowlanych nakierowana przede wszystkim na zwiększenie ich efektywności m.in. dzięki wykorzystaniu modeli informacyjnych.

PMBOK© GUIDE

Zarządzanie projektami prowadzimy zgodnie z zasadami skodyfikowanym przez PMI - Project Management Institute, wydanymi w postaci PMBOK® Guide.

BUILDING INFORMATION MODELING

Building Information Modeling to nowoczesna metodyka realizacji przedsięwzięć budowlanych, opierająca się na tworzeniu modeli BIM -trójwymiarowych modeli informacyjnych, które ilustrują cechy funkcjonalne i techniczne obiektu wraz ze wszystkimi jego składowymi. Modele BIM usprawniają i poprawiają efektywność inwestycji, na ich podstawie można wykonać m.in. weryfikację kolizji, analizy projektowe, zestawienia czy kosztorysy.

INWESTORZE, POZNAJ ZALETY BIM:

Zwiększenie jakości realizowanych projektów, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka nieterminowej realizacji robót i nieprawidłowego planowania budżetu inwestycji

Przyspieszona i precyzyjna komunikacja dzięki au-tomatyzacji procedur

Lepsze zrozumienie projektu przez wszystkich uczestników inwestycji

Optymalizacja kosztów

Szybkość i dokładność opracowania kosztorysów

Sprawniejsze wprowadzanie zmian

Łatwiejsza analiza danych

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Łatwiejsza eksploatacja obiektu

WKŁAD MIASTOPROJEKT WROCŁAW
W CYFRYZACJĘ PROCESU BUDOWLANEGO W POLSCE.

Braliśmy udział w tworzeniu dokumentu „Cyfryzacja Procesu budowlanego w Polsce – mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.

bim klaster logo

Od 2017 roku należymy do Klastra Technologii Informacyjnych
w Budownictwie
 

NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Nasz standard zarządzania procesem inwestycyjnym opiera się na sporządzeniu Książki Projektu porządkującej współpracę wszystkich uczestników oraz zastosowaniu platformy ePMflow, która pozwala przyspieszyć proces decyzyjny.

KSIĄŻKA PROJEKTU

Przygotowywana przez Miastoprojekt Wrocław. Jej celem jest opisanie procedur i podstawowych narzędzi wspomagających zarządzanie. Zawarte w niej informacje i wytyczne porządkują współpracę wszystkich osób uczestniczących w Projekcie.

PLATFORMA CDE

Do pełnej kontroli prowadzonej inwestycji wykorzystujemy platformę modułową ePMflow. Jest wiele zalet wynikających z korzystania z narzędzi porządkujących obieg danych (tzw. Common Data Environment), w tym:

Usprawnienie wymiany informacji

Terminowość podejmowanych decyzji (powiadomienia, rejestry itd.)

Historia wszystkich dokumentów

Kontrola dostępu do przechowywanych danych- Kontrola dostępu jest realizowana poprzez indywidualne loginy i hasła, wszystko odbywa się w przyjaznym dla użytkownika środowisku z poziomu przeglądarki internetowej, bez wzgledu na posiadane urządzenia.

Z JAKICH MODUŁÓW PLATFORMY EPMFLOW NAJCZĘŚCIEJ KORZYSTAMY?

Zapewnienie dostępu do przechowywanych danych

epmflow logo

DMS (DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM)

Moduł zarządzania dokumentacją projektu. Repozytorium dokumentów, dostęp do elektronicznej wersji dokumentacji, kontrola dostępu użytkowników.

DCS (DOCUMENT CIRCULATION SYSTEM)

Moduł elektronicznego obiegu informacji i dokumentów. Automatyzuje i przyspiesza podejmowanie decyzji, m.in.: procedowanie zmian, uzgodnienia dokumentacji, akceptacje materiałów.

SNAG MANAGEMENT SYSTEM

Moduł zarządzania usuwaniem wad. Dostęp do zdjęć i opisów, lokalizacja usterek na rzutach obiektu. Automatyzacja raportów, identyfikacja wykonawców, terminów wykonania zleceń.

border

NASZA OFERTA BIM

Oferujemy pełną ofertą w zakresie realizacji inwestycji z zastosowaniem BIM, w tym:

opracowanie dokumentacji technicznej w technologii BIM: koncepcje, projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze

doradztwo, wdrożenia i szkolenia BIM

inwentaryzacje oparte na modelach BIM

audyty energetyczne oparte na technologii BIM

prace badawczo-rozwojowe

Zobacz nasze realizacje przy wykorzystaniu BIM:
bottom of page