MP_www_26_08logo_MP_eko.png

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wkład Miastoprojekt Wrocław
w środowisko naturalne
zrownowazony01.png

Miastoprojekt Wrocław w trosce o nasze wspólne dobro, jakim są zasoby naturalne, oferuje rozwiązania, z których warto skorzystać już na etapie projektowania.

Wraz z naszymi ekspertami pomagamy w opracowaniu planu energooszczędnego, weryfikujemy możliwości dofinansowania, wykonujemy dokumentację projektową, przeprowadzamy przez proces wnioskowania i wreszcie prowadzimy inwestycję na etapie realizacji. 

Perspektywicznie myślimy o zatrzymaniu degradacji środowiska, oferując naszym Klientom:

wsparcie inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska

wsparcie większej efektywności energetycznej budynków

ocenę oddziaływania na środowisko

postępowanie środowiskowe

Mamy świadomość, że bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym czy przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń dzisiaj już nie są "opcją do wyboru", lecz koniecznymi środkami. 

Jako jeden z celów przyjęliśmy ograniczenie, a docelowo eliminację zużycia papieru. Sukcesywnie i z determinacją wdrażamy elektroniczne podpisywanie umów. Dzięki platformie CDE czy stosowaniu technologii BIM, na naszych budowach eliminujemy tradycyjny obieg dokumentów, który został zastąpiony jego elektronicznym odpowiednikiem. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi współpracownicy i kontrahenci i nie tylko realizowali z nami swoje inwestycje, ale byli świadomymi odbiorcami usług na najwyższym poziomie.

Dbałość o środowisko naturalne traktujemy również jako integralny element kodeksu zachowań w naszej firmie. Wynika to z troski o dobrostan środowiska, który nierozerwalnie wiąże się również z naszym samopoczuciem. Serdecznie zapraszamy do lektury zapisów przyjętej przez nas Polityki Środowiskowej.