top of page
Miastoprojekt Wrocław oferuje usługi z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną w obiektach przemysłowych

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wkład Miastoprojekt Wrocław
w środowisko naturalne
Redukcja kosztów energii dzięki inteligentnym systemom

Miastoprojekt Wrocław wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacji źródeł energii i tworzenia rozwiązań opartych o OZE, podnoszenia efektywności energetycznej budynków i procesów oraz skutecznego zarządzania energią ukierunkowanego na generowanie oszczędności w zużyciu kluczowych mediów, uruchomiło nowy obszar swojej działalności Miastoprojekt ENERGY. Jego celem jest realizowanie inwestycji budowy instalacji OZE oraz magazynowania energii, tworzenie i wdrażanie koncepcji technologicznych podnoszących efektywność energetyczną oraz redukujących emisję szkodliwych substancji, w tym CO2, jak również dostarczanie Klientom usługi Energy Management obejmującej zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, ciepła systemowego, ciepłej wody oraz gazu w oparciu o technologia smart metering.

W zakresie inwestycji OZE oraz podnoszenia efektywności energetycznej budynków i procesów wraz z naszymi ekspertami oraz partnerami technologicznymi tworzymy koncepcje rozwiązań opartych o poszczególne technologie lub ich kombinacje tworzące tzw rozwiązania hybrydowe, wykonujemy dokumentację projektową oraz prowadzimy proces pozyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz prowadzimy cały proces inwestycyjny zarządzając kompleksowo kontraktem.

Proponowana przez nas Klientom usługa Energy Management zakłada przeprowadzenie audytu energetycznego, opracowanie programu optymalizacyjnego z konkretnymi działaniami zmierzającymi do wygenerowania założonych oszczędności oraz jego wdrożenie, monitorowanie zużycia mediów w oparciu o technologię smart metering oraz opiekę dedykowanego do projektu Energy Managera.

Poszerzenie dotychczasowej działalności Miastoprojekt Wrocław o obszar ENERGY to nie tylko decyzja biznesowa, ale także realny wkład w dekarbonizację polskiej gospodarki. Łącząc dotychczasowe doświadczenie realizacji usług inżynieryjnych i zarządzania kontraktami inwestycyjnymi z technologiami naszych partnerów, dostarczamy nową jakość w zakresie kompleksowego podejścia do efektywnego wykorzystania zielonej energii – wsparcie w zakresie uruchomienia jej produkcji i magazynowania oraz zapobieganiu jej strat poprzez nieefektywne energetycznie procesy i generowanie strat na poziomie jej zużycia.

Jednocześnie mamy świadomość, że dbanie o zasoby naturalne, odchodzenie od konwencjonalnej energetyki opartej o paliwa kopalne i przechodzenie na energię ze źródeł odnawialnych, wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, racjonalne zarządzanie energią  oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń dzisiaj już nie są "opcją do wyboru", lecz koniecznymi kierunkami rozwoju pozwalającymi funkcjonować w bezpiecznym, optymalnym kosztowo ale także zrównoważonym środowiskowo modelu biznesowym. 

 

bottom of page