top of page

Dolnośląski Bon na Innowacje

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn. „Opracowanie analizy przedwdrożeniowej systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi zgodnego ze standardami BIM w module SaaS” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Celem projektu jest przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej informatycznego systemu zarządzania dokumentacją projektową zgodnego ze standardami Building Information Modeling

Efektem I etapu projektu będzie weryfikacja procesów i dokumentów z uwzględnieniem wymogów określanych przez technologię BIM, określenie zakresu i sposobu importu danych oraz opracowanie wtyczek do interfejsów współpracujących aplikacji. Efektem II Etapu projektu będzie opracowanie zakresu danych możliwych do integracji, ich aspektów technologicznych i licencyjnych. wstępnej struktury bazy danych i architektura docelowego rozwiązania wraz ze wskazaniem odpowiednich technologii ich zalet i ewentualnych ograniczeń.

Wartość przedsięwzięcia: 98 400,00PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61 200,00 PLN – budżet Województwa Dolnośląskiego: 10 800,00 PLN

Commentaires


bottom of page