top of page

Efektywność energetyczna: Klucz do zrównoważonej przyszłości

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię i coraz większych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, efektywne zarządzanie mediami jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także dla gospodarki, użytkowników i zarządców budynków. Jedną z kluczowych metod osiągania efektywności energetycznej jest Energy Management (EM).

Co to jest Energy Management?

Energy Management (EM) to systematyczne podejście do zarządzania energią w celu maksymalnego wykorzystania jej potencjału przy minimalnym zużyciu. EM obejmuje szereg działań mających na celu:

· optymalizację zużycia mediów,

· poprawę efektywności energetycznej urządzeń i systemów,

· zmniejszenie śladu węglowego,

· minimalizację wpływu działalności budynków na środowisko naturalne.


Model energetyczny pracy budynku

Istotą EM jest stworzenie modelu energetycznego pracy budynku, czyli obliczenia i analizy energetyczne budynków, systemów dostawy i zużycia energii. Model ten obejmuje:

· kompleksową analizę stanu obecnego, uwzględniającą zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne,

· podział zużycia energii przez poszczególne systemy i instalacje znajdujące się w budynku,

· stworzenie profilu dobowo-godzinowego zużycia energii,

· aktualny rozkład opłat za zużycie i dystrybucję energii.

Jego stworzenie pozwala na identyfikację obszarów, w których można wdrożyć rekomendację i polityki usprawniające pracę. Tworzenie modelu energetycznego wiąże się również z utworzeniem i utrzymaniem cyfrowej bazy wiedzy o budynku, która jest systematycznie uzupełniana i zawiera szczegółowe informacje o cyklu funkcjonowania obiektu. Generowanie oszczędności

W ramach EM przeprowadza się również bieżące moderowanie pracy obiektu i wdraża rozwiązania mające na celu generowanie oszczędności w zużyciu mediów oraz zmniejszenie kosztów poprzez optymalizację parametrów dystrybucyjnych. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu, automatyzacji, użytkowaniu urządzeń i systemów możliwe jest wydłużenie ich cyklu życia oraz zwiększenie efektywności.

Automatyzacja procesów pozyskiwania, zarządzania danymi oraz sterowania urządzeniami i systemami jest kluczowym elementem Energy Managementu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii informatycznych możliwe jest gromadzenie i analiza danych z różnych źródeł, takich jak:

· liczniki,

· analizatory,

· czujniki,

· systemy zarządzania budynkiem (BMS)

· systemy alarmowe.

Technologia multimetering[1] umożliwia kompleksowe monitorowanie zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, co pozwala na dokładną analizę i identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Optymalizacja zużycia energii i wpływu na środowisko

Optymalizacje energetyczne i środowiskowe to kolejny elementem kompleksowej usługi EM. Analizy opłacalności instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) pozwalają na ocenę potencjału wykorzystania energii ze źródeł takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Weryfikacja możliwości wdrożenia systemów magazynowania energii oraz technologii produkcji energii cieplnej i chłodu pozwala na osiągnięcie jeszcze większych oszczędności i zmniejszenie emisji. Eenergy Management (EM) obejmuje także planowanie i uzasadnianie decyzji inwestycyjnych w zakresie modernizacji technicznych, technologicznych i procesowych. Wsparcie w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego może być osiągnięte poprzez wykorzystanie technologii digital twins[2], która umożliwia symulacje, prognozy i tworzenie scenariuszy w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

Zarządzanie energią z Miastoprojekt Wrocław

Miastoprojekt Wrocław, chcąc tworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta stale rozwija ofertę Energy Managementu, która posiada unikatowe cechy. Jedną z nich jest bezpośrednia praca z obiektem, co oznacza bliską współpracę z klientem i osobistą obecność na miejscu. Właściwe zarządzanie procesem uruchamiania projektu oraz niewielkie zaangażowanie klienta w trakcie jego trwania, to kolejne cechy oferty EM Miastoprojekt Wrocław. Praca na danych z wielu źródeł pozwala na kompleksowe analizy dotyczące zużycia:

· energii elektrycznej,

· energii cieplnej,

· gazu,

· wody,

· i innych mediów występujących w budynku.

Dodatkową zaletą rozwiązania jest optymalizacja opłat związanych z dystrybucją, takich jak koszty energii biernej, mocy umownej oraz grup taryfowych.

Z punktu widzenia Miastoprojekt Wrocław kluczowe jest przechowywanie danych w systemach chmurowych dostosowanych do wymogów Data Act[3] oraz umożliwiających łatwy dostęp i kompleksowe zarządzanie udostępnionymi informacjami. Elastyczność systemu pozwala na dowolne dysponowanie danymi z obiektów, uwzględniając bieżące i przyszłe potrzeby klienta oraz wymogi prawne, w tym regulacje unijne. Dzięki temu możliwe jest tworzenie symulacji, prognoz i scenariuszy, również w oparciu o technologię sztucznej inteligencji.


Miastoprojekt Wrocław oferuje również możliwość zastosowania dedykowanych urządzeń hardware, dostosowanych do aktualnego stanu technicznego obiektu. W ramach usługi EM można uwzględnić projektowanie, montaż i uruchomienie specjalnie zaprojektowanego systemu, dedykowanemu specyficznym potrzebom działalności Klienta.


Efektywność energetyczna, wspierana przez Energy Management, stanowi niezwykle istotny aspekt dzisiejszej i przyszłej polityki energetycznej. Optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych, redukcja kosztów i poprawa komfortu użytkowników oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne to korzyści, które przekładają się na zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny. Wszystkim, którzy planują inwestować w rozwój poprzez wdrożenie EM, polecamy zapoznanie się z usługą Miastoprojekt. Łączy ona bowiem kompleksowe i nowoczesne podejście do efektywności energetycznej, spełniając jednocześnie indywidualne potrzeby klienta.

[1] Technologia multimetering – technologia polegająca na zastosowaniu dedykowanego systemu pomiarowego w celu pozyskania kompletnych danych energetycznych o mediach występujących w budynku. [przyp. autora] [2] Technologia digital twins – technologia polegająca na stworzeniu cyfrowego odpowiednika obiektu w celu przeprowadzania różnego rodzaju symulacji, testów i analiz. [przyp. autora] [3] Data Act - Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania. tekst: Piotr Mindykowski, Energy Manager w Miastoprojekt Wrocław


Kommentare


bottom of page