top of page

Kto tworzy branżę budowlaną? Jest raport PARP-u

Prezentujemy raport z wynikami pierwszej edycji badań zrealizowanych w branży budowlanej w ramach projektu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Badania były realizowane w okresie styczeń 2020 r. – kwiecień 2021 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyniki opracowano na podstawie opinii pozyskanych od zróżnicowanego grona respondentów: pracodawców, pracowników, ale także ekspertów – analityków branży, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, pracowników administracji publicznej, firm szkoleniowych i rekrutacyjnych specjalizujących się w obsłudze branży budowlanej.

Raport prezentuje stan sektora budowlanego w Polsce w kontekście kapitału ludzkiego oraz wyzwania stojące przed branżą budowlaną w perspektywie najbliższych kilku lat. Omawia główne procesy biznesowe, stanowiska i kluczowe kompetencje, a także scenariusze zapotrzebowania na obecne i nowe stanowiska oraz kompetencje w branży.

Główne zagadnienia, które znajdziemy w Raporcie, to: Opis sytuacji w branży budowlanej. Określenie wyzwań przed jakimi stoi branża budowlana. Główne procesy biznesowe w branży. Zestawienie przydatnych kompetencji dla kluczowych stanowisk. Bilans kompetencji dla kluczowych stanowisk. Prognoza wzrostu zapotrzebowania na kluczowe stanowiska. Ocena kompetencji pracowników. Przewidywane trudności w rekrutacji kadr w perspektywie 12 miesięcy vs 5 lat. Potencjalne nowe stanowiska w branży.

Autorzy raportu: dr inż. Jarosław Górecki Konrad Kuźma dr Ziemowit Socha Wojciech Terlikowski Jakub Wróblewski Współpraca merytoryczna: dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Uniwersytet Jagielloński Koordynacja i współpraca merytoryczna (PARP): Joanna Orłowska Anna Tarnawa Robert Zakrzewski.

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy do zapoznania się z raportem!

© Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ISBN: 978-83-7633-446-2 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2021

Comments


bottom of page