top of page

Miastoprojekt Wrocław nadzorował modernizację wytwórni chloru

Otwarcie ogromnej inwestycji w Wydziale Produkcji Chloru i Kwasu Solnego PCC Rokita SA to wielki krok naprzód w rozwoju przemysłu chemicznego. Inwestycja PCC Rokita SA oparta jest na technologii UHDE GMbh, a jej branżowym inwestorem jest niemiecka firma PCC SE.

Inwestycję od samego początku nadzorował Miastoprojekt Wrocław. Zmiany polegały na częściowej przebudowie węzła elektrolizy chloru oraz  dostawieniu węzła doczyszczania solanki w istniejącym Wydziale Produkcji Chloru i Kwasu Solnego (CTP-1) PCC Rokita SA. Efektem jest zmiana technologii produkcji chloru, z elektrolizy rtęciowej na membranową, co pozwoli na dostosowanie produkcji do najwyższych wymogów, a także obowiązujących obecnie światowych trendów.

Niezwykle ważnym wymiarem przedsięwzięcia jest jego znaczenie dla środowiska naturalnego. Zarówno poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, jak i wpływu na środowisko wodno-gruntowe, inwestycja pozwoli na znaczne obniżenie ingerencji w naturalne otoczenie. Budynek spełniający rolę „akustycznego ekranu” wpłynie na zasadnicze zredukowanie hałasu. Dbałość inwestorów o wprowadzanie nowych technologii to nie tylko pogoń za podnoszeniem atrakcyjności usług. To także wyraz troski o środowisko naturalne i dowód odpowiedzialnego podejścia do biznesu.

Comments


bottom of page