top of page

Miastoprojekt Wrocław partnerem prywatnym przy rewitalizacji podzamcza w Kędzierzynie Koźlu

Miastoprojekt Wrocław po raz kolejny będzie realizować inwestycję w formule PPP. Spółka została partnerem prywatnym przy rewitalizacji zabytkowego podzamcza w Kędzierzynie Koźlu, które po wielu latach doczeka się gruntownej przebudowy. W XVI-wiecznych murach powstanie Międzynarodowe Centrum Kultury. Rewitalizacja obiektu będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wspólnie z samorządem gminy. Władze Kędzierzyna-Koźla zdecydowały się na partnerstwo publiczno-prywatne, wybierając na partnera Miastoprojekt Wrocław. Zadaniem spółki będzie sfinansowanie robót i utrzymanie lokali, a wkładem samorządu będzie nieruchomość i projekt budowlany. Opuszczone obecnie mury podzamcza mają być docelowo najważniejszym obiektem kulturalnym w Kędzierzynie-Koźlu. Międzynarodowe Centrum Kultury ma powstać do 2017 roku, a koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę około 40 milionów złotych. W podzamczu powstanie m.in. muzeum i restauracja. Dla Miastoprojektu Wrocław będzie to kolejna już duża inwestycja w formule PPP. Spółka była jedną z pierwszych w Polsce angażujących się w partnerstwo prywatno-publiczne. Atutem w rozmowach z samorządem było również doświadczenie w sektorze zabytkowych obiektów. Miastoprojekt Wrocław zarządzało rewitalizacją Fortu Wodnego i Bastionu Św. Jadwigi w Parku Kulturowo-Przyrodniczym Twierdzy Nysa, czy renowacją Zamku Książ.

Comments


bottom of page