top of page
  • Zdjęcie autoraMiastoprojekt

Nowy Szpital Onkologiczny we Wrocławiu. Zobacz model budynku podczas wirtualnego spaceru

Prace nad budową Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu trwają. 26 marca 2024 r. główny projektant zaprezentował wirtualny spacer po modelu budynku. Kolejnym krokiem w realizacji projektu będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. 


Wirtualny spacer odbywał się tą samą ścieżką, którą przebywać będzie pacjent, gdy szpital zostanie oddany do użytku. Według harmonogramu ma nastąpić to w 2028 r. 


To największa tego typu inwestycja w Polsce. Powierzchnia szpitala ma wynieść około 100 500 m2, a jego kubatura być równa trzykrotności kubatury wrocławskiej Hali Stulecia. 


O skali tej inwestycji dużo mówi fakt, że jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych pracuje nad nią ponad 300 osób. To są eksperci, technolodzy medyczni, inżynierowie, projektanci z wszystkich branż. Udało nam się do tej pory perfekcyjnie skoordynować pracę tych wszystkich osób.

Grzegorz Rosik, Prezes Zarządu Miastoprojekt Wrocław


Miastoprojekt Wrocław jest inżynierem kontraktu w projekcie Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu
W projekcie budowy Nowego Szpitala Onkologicznego uczestniczy kilka różnych podmiotów publicznych i prywatnych. /zdjęcie: Miastoprojekt Wrocław


Zgodnie z planem 

Prace nad budową szpitala przebiegają zgodnie z planem. Jak poinformował dr Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, dwa kamienie milowe projektu zostały już zrealizowane. Pierwszy obejmował weryfikację koncepcji wielobranżowej. Drugi kamień milowy związany był z opracowaniem wstępnego projektu wyposażenia medycznego szpitala. 


Trzeci etap projektu polegał na przygotowaniu projektu budowlanego. Jak podkreślił Zbigniew Maćków, główny projektant szpitala, choć termin zakończenia prac zaplanowany był na 28.05.2024 r., to ten etap projektu udało zrealizować się przed terminem. 


Jednocześnie na terenie inwestycji trwał kolejny etap prac archeologicznych. Wykonano przesłony przeciwfiltracyjne, których zadaniem jest zabezpieczyć napływ wody podczas prac archeologicznych. Dzięki temu zminimalizowano ryzyko zatrzymania zasadniczych robót z powodu ewentualnych znalezisk archeologicznych. 


BIM w praktyce 

Projekt Nowego Szpitala Onkologicznego został stworzony z użyciem najnowszych technik modelowania BIM (ang. Building Modeling Information). Narzędzie to usprawnia proces projektowania przy zachowaniu dokładnej koordynacji projektu. Na późniejszym etapie znacznie też ułatwia zarządzanie tak złożonym przedsięwzięciem.  


Nadzór jakościowy 

Miastoprojekt Wrocław pełni rolę Inżyniera Kontraktu, świadcząc profesjonalne usługi w zakresie fachowego doradztwa oraz zarządzania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Ponadto Miastoprojekt Wrocław pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 


Obecnie Miastoprojekt Wrocław nadzoruje proces opracowania dokumentacji projektowej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji. Obejmuje to między innymi opiniowanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej w odniesieniu do zapisów umownych z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 


To kolejny projekt infrastruktury medycznej, który realizuje firma. Jej udział w całym przedsięwzięciu to gwarancja, że projekt będzie spełniał europejskie standardy przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań.  Miastoprojekt Wrocław współpracuje przy nadzorowaniu inwestycji z wybitnymi fachowcami, w tym z zespołem doświadczonych w realizacji projektów opieki zdrowotnej fińskich projektantów z firmy AW2 Architects.  W swoim portfolio mają takie projekty jak Nowe Centrum Urazowe i Onkologiczne w Siltasairaala czy rozbudowę Szpitala Uniwersyteckiego w Tartu. 


Inwestycja jest realizowana przez firmę PORR w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe mają potrwać około 15 miesięcy, a etap budowy około 36 miesięcy. 


Przejdź się po Nowym Szpitalu Onkologicznym:Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page