top of page

Rozpoczęcie budowy DPIN etap 2

25.06.2015 r. została podpisana umowa z firmą Budimex na roboty budowlane związane z budową budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. – etap 2, infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw. Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o., pełniąca funkcję Inżyniera Kontraktu, przekazała Generalnemu Wykonawcy teren budowy, gdzie ruszyły już prace przygotowawcze.

Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o. odpowiada za kompleksowe zarządzanie Projektem. W ramach umowy z Inwestorem jest odpowiedzialna m.in. za sprawowanie pełnego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, kontrolę zgodności przebiegu budowy z umową z GW, nadzór BHP, kontrolę harmonogramów i budżetu, rozliczenie zadania i przekazanie obiektu do użytku.

Roboty budowlane zakończą się w 3. kwartale 2016 r.

Comments


bottom of page