top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa Centrum Biznesu GRAFIT

PROJEKT:

Budowa budynku Centrum biznesu GRAFIT / Hala kupiecka wraz z częścią biurowo-usługową w ramach Wrocławskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Pierwsze dwa piętra budynku przeznaczono na halę kupiecką. Wyższe piętra to lokale biurowo-usługowe. Stoiska handlowe oraz lokale biurowe zaprojektowano w taki sposób, aby możliwe było łatwe wydzielanie małych powierzchni. Nowoczesny projekt przy Wzgórzu Słowiańskim jest elementem rewitalizacji Nadodrza - wrocławskiego osiedla. Dodatkowe informacje - kubatura: 76 069.66 m3, powierzchnia łączna: 12 553,39 m2

ZADANIE:

Budowa Centrum Biznesu GRAFIT

INWESTOR:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

OPIS INWESTORA:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 roku. Jest to spółka, która zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych, przez co zwiększa się liczba miejsc pracy oraz wzrost gospodarczy regionu. Celem firmy jest zacieśnianie współpracy, tworzenie silnej pozycji gospodarczej i wizerunku regionu. Dodatkowo Aglomeracja Rozwoju zajmuje się szerokimi działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dla mieszkańców oraz przeprowadza projekty wspierające rozwój aglomeracji wrocławskiej.

TERMIN REALIZACJI:

04.2010–09.2012

LOKALIZACJA:

Wrocław

BRANŻA:

Obiekty biurowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

12 500 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inwestor Zastępczy

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page