top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie

PROJEKT:

Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie. W ramach inwestycji TAURON Dystrybucja S.A. powstał w Krakowie 5-kondygnacyjny budynek biurowy ,,Centrum Zarządzania Siecią’’ oraz budynek garażu wielopoziomowego. Obiekt pozwala na pełną kontrolę nad siecią energetyczną, a zamontowane tam urządzenia mogą natychmiastowo ustalić przyczyny i lokalizację awarii. Ułatwia to kryzysowe zarządzanie podczas powodzi czy wichur oraz jest to ważne dla sterowania całego ruchu sieci energetycznej. Dzięki projektowi wszystkie systemy monitoringu sieci energetycznej są zlokalizowane w jednym miejscu. Budynek „Centrum Zarządzania Siecią” poza standardowymi instalacjami sanitarnymi i instalacjami elektrycznymi, został wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a także systemy niskoprądowe jak SAP, BMS, CCTV, SSWiN, KD oraz system parkingowy.
DANE PROJEKTU: budynek biurowy – 3.253 m2, garaż wielopoziomowy - 7.792 m2

ZADANIE:

Budowa Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie

INWESTOR:

Tauron Dystrybucja S.A.

OPIS INWESTORA:

Podstawowym przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. jest dystrybucja oraz przesyłanie energii elektrycznej. Firma odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Swoje działania skupia na zapewnieniu dostaw energii elektrycznej klientom w oparciu o jak najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firm. Spółka stale poszukuje rozwiązań innowacyjnych dla realizacji celów strategicznych. Bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych i wprowadza nowe technologie w tym technologie smart grid.

TERMIN REALIZACJI:

11.2015–11.2017

LOKALIZACJA:

Kraków

BRANŻA:

Obiekty biurowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

3 250 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page