top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu

PROJEKT:

Budowa budynku Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu. W ramach inwestycji powstał 5 kondygnacyjny (w tym jedna kondygnacja podziemna) budynek techniczno-biurowy wraz z niezbędnymi przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu. Zastosowane nowoczesne technologie mają na celą poprawę jakości pracy i szybsze reagowanie na zgłaszane awarie.
Dane projektu: kubatura: 28 300,00 m3, powierzchnia: 6.266 m2

ZADANIE:

Budowa Centrum Zarządzania Siecią we Wrocławiu

INWESTOR:

Tauron Dystrybucja S.A.

OPIS INWESTORA:

Podstawowym przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. jest dystrybucja oraz przesyłanie energii elektrycznej. Firma odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Swoje działania skupia na zapewnieniu dostaw energii elektrycznej klientom w oparciu o jak najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firm. Spółka stale poszukuje rozwiązań innowacyjnych dla realizacji celów strategicznych. Bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych i wprowadza nowe technologie w tym technologie smart grid.

TERMIN REALIZACJI:

10.2015–05.2017

LOKALIZACJA:

Wrocław

BRANŻA:

Obiekty biurowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

6 200 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page