top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

PROJEKT:

Pełny zakres projektu to Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki SA – etap 2, infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw. Pięciokondygnacyjny budynek biurowy, modułowa konstrukcja wnętrz, umożliwiające szerokie możliwości aranżacji. Na terenie inwestycji obiekt jest zlokalizowany obok istniejącego już budynku oddanego do użytkowania we wrześniu 2013 roku.
Informacje o projekcie: kubatura: 30.004 m3, powierzchnia użytkowa: 7.223 m2

ZADANIE:

Budowa Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.

INWESTOR:

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

OPIS INWESTORA:

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. to Instytucja, której głównym celem jest komercjalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Zajmuje się problematyką i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań oraz technologii w przedsiębiorstwach głównie z Dolnego Śląska. DPIN powstał z inicjatywy władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Zajmuje się poszukiwaniem i promowaniem nowych, funkcjonalnie jak i rynkowo, wyborów oraz usług. Instytucja gwarantuje kompleksową obsługę klientów poprzez zwiększanie zakresu swoich usług oraz pozyskiwaniem funduszy na dalsze doskonalenie.

TERMIN REALIZACJI:

02.2015–12.2016

LOKALIZACJA:

Wrocław

BRANŻA:

Obiekty biurowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

7 200 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page