top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Przebudowa obiektów zdalnego sterowania ruchem sieci

PROJEKT:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjno-budowlanych w budynkach należących do PKP Energetyka S.A. Projekt, zrealizowany w ramach wdrażania przez Inwestora scentralizowanego systemu zarządzania ruchem na sieci elektroenergetycznej oraz trakcyjnej SCADA/ADMS, ma na celu dostosowanie istniejącej infrastruktury do pełnienia funkcji nastawni zdalnego sterowania ruchem i obejmuje m.in.: zmianę podziału przestrzeni bez naruszania konstrukcji budynku, wymianę zużytych elementów stałych, wydzielenie klatki schodowej jako oddzielnej strefy ppoż. oraz utworzenie pomieszczeń socjalnych, a także węzła sanitarnego. Projekt został zrealizowany w następujących lokalizacjach: Wrocław, Łódź, Kraków, Sopot, Warszawa.

ZADANIE:

Przebudowa obiektów zdalnego sterowania ruchem sieci

INWESTOR:

PKP-Energetyka S.A.

OPIS INWESTORA:

Spółka PKP Energetyka działa na polskim rynku od 2001 roku. Jej głównym zadaniem jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym. Specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Firma kładzie duży nacisk na ciągły rozwój oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w prowadzonych inwestycjach.

TERMIN REALIZACJI:

04.2019–06.2021

LOKALIZACJA:

5 cities

BRANŻA:

Obiekty biurowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

N/d

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inwestor Zastępczy

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page