top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

PROJEKT:

W ramach inwestycji powstał obiekt składający się z dwukondygnacyjnej części biurowej i jednokondygnacyjnej hali wraz z niezbędnymi przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu. Poza standardowymi instalacjami sanitarnymi i instalacjami elektrycznymi, obiekt został wyposażony w instalacje klimatyzacji precyzyjnej i sprężonego powietrza, a także systemy niskoprądowe takie jak SWiNN, CCTV, KD, system gaszenia gazem oraz system BMS.
Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Projektu pn. „Utworzenie specjalistycznego Centrum B+R przez High Technology Machines Sp. z o.o. celem opracowania nowatorskich, autonomicznych, zautomatyzowanych zdalnie zarządzanych i ultraprecyzyjnych rozwiązań obróbczych” dofinansowanego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Powierzchnia 2.966,72 m2

ZADANIE:

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego

INWESTOR:

High Technology Machines Sp. z o.o.

OPIS INWESTORA:

High Technology Machines Sp. z o.o. jest autoryzowanym i wyłącznym dystrybutorem obrabiarek CNC japońskiej firmy OKUMA. Spółka specjalizuje się w kompleksowej integracji systemów automatyzacji procesów obróbki skrawaniem przy użyciu robotów/manipulatorów - manipulowanie elementami obrabianymi, paletyzacja elementów obrabianych, połączenie maszyn w jedną linię produkcyjną, manipulowanie narzędziami.

TERMIN REALIZACJI:

07.2017–03.2019

LOKALIZACJA:

Gliwice

BRANŻA:

Obiekty przemysłowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

3 000 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page