top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa fabryki druku 3D

PROJEKT:

Budowa budynku produkcyjnego z częścią socjalno-techniczną i magazynową oraz budynkiem biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W Bielanach Wrocławskich Materialise S.A. produkuje wyroby 3D przy użyciu technologii selektywnego spiekania proszków poliamidowych. Oprócz samych drukarek 3D, pracujących w tej technologii, fabryka wyposażona jest również w pełne zaplecze postprodukcyjne. Powierzchnia biurowa realizacji wyniosła 2.500 m2, a powierzchnia produkcyjna – 7.500 m2

ZADANIE:

Budowa fabryki druku 3D

INWESTOR:

Materialise S.A.

OPIS INWESTORA:

Materialise S.A. to firma pochodząca z Belgii., która została założona w 1990r. Firma wykorzystuje autorskie oprogramowania i technologie druku 3D, poprzez swoje działanie wspiera wiele sektorów przemysłu, w tym: przemysł motoryzacyjny, lotniczy oraz medyczny. Firma oferuje korzystanie z platform online oraz bezpośrednią współpracę z inżynierami i projektantami w celu tworzenia nowych produktów i ich zastosowania. W Bielanach Wrocławskich Materialise S.A. produkuje wyroby 3D przy użyciu technologii selektywnego spiekania proszków poliamidowych. Oprócz samych drukarek 3D, pracujących w tej technologii, fabryka wyposażona jest również w pełne zaplecze post-produkcyjne.

TERMIN REALIZACJI:

06.2016–09.2017

LOKALIZACJA:

Bielany Wrocławskie

BRANŻA:

Obiekty przemysłowe

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

7 500 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page