top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Instalacje produkcyjne na terenie zakładów PCC ROKITA S.A.

PROJEKT:

Instalacje produkcyjne na terenie PCC Rokita S.A. W zakres inwestycji wchodziły trzy zadania:
ETAP 1.,,Budowa Wytwórni Środków Siarczanowych w Kompleksie Środków Powierzchniowo Czynnych na terenie PCC Rokita w Brzegu Dolnym”
ETAP 2. ,,Modernizacja estakad żelbetowych oraz estakady stalowej na słupach żelbetowych na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”
ETAP 3. ,,Rozbudowa stacji polieterów 30 tys. ton/rok-IV ciąg, bazy magazynowej tlenku propylenu bazy magazynowej rokopoli na terenie PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym”

ZADANIE:

Instalacje produkcyjne na terenie zakładów PCC ROKITA S.A.

INWESTOR:

PCC Rokita S.A.

OPIS INWESTORA:

PCC Rokita S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, którą tworzy wraz z innymi spółkami z sektora chemicznego i usługowego. Spółka zajmuje się dostarczaniem najnowocześniejszych produktów chemicznych do wielu zastosowań i aplikacji przemysłowych.
W spółce głównie wytwarza się chlor i alkalia, poliole oraz pochodne naftalenu i fosforu. Firma skupia się na projektowaniu oraz produkcji produktów chemicznych mających szerokie zastosowanie w branży budownictwa, tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Celem spółki jest znajdowanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój poszczególnych dywizji biznesowych.

TERMIN REALIZACJI:

09.2006–02.2009

LOKALIZACJA:

Brzeg Dolny

BRANŻA:

Przemysł ciężki

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

3 etapy

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inwestor Zastępczy

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page