top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Modernizacja wytwórni chloru – elektroliza membranowa

PROJEKT:

Modernizacja wytwórni chloru na terenie PCC Rokita – elektroliza membranowa
Zmiany polegały na częściowej przebudowie węzła elektrolizy chloru oraz dostawieniu węzła doczyszczania solanki w istniejącym Wydziale Produkcji Chloru i Kwasu Solnego (CTP-1) PCC Rokita SA. Efektem jest zmiana technologii produkcji chloru, z elektrolizy rtęciowej na membranową, co pozwoli na dostosowanie produkcji do najwyższych wymogów, a także obowiązujących obecnie światowych trendów.
Niezwykle ważnym wymiarem przedsięwzięcia jest jego znaczenie dla środowiska naturalnego. Zarówno poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, jak i wpływu na środowisko wodno-gruntowe, inwestycja pozwoli na znaczne obniżenie ingerencji w naturalne otoczenie. Budynek spełniający rolę „akustycznego ekranu” wpływa na zasadnicze zredukowanie hałasu. Dbałość inwestorów o wprowadzanie nowych technologii to nie tylko podnoszenie atrakcyjności usług. To także wyraz troski o środowisko naturalne i dowód odpowiedzialnego podejścia do biznesu. Szczegółowe informacje o projekcie:
Budynek elektrolizerów: powierzchnia zabudowy ponad 238m2, kubatura 5.100m3
Budynek techniczny o łącznej powierzchni 119,5m2
Budynek procesowy łącznej powierzchni 226m2
Budynek transformatora olejowego o pow. 60m2

ZADANIE:

Modernizacja wytwórni chloru – elektroliza membranowa

INWESTOR:

PCC Rokita S.A.

OPIS INWESTORA:

PCC Rokita S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, którą tworzy wraz
z innymi spółkami z sektora chemicznego i usługowego. Spółka zajmuje się dostarczaniem najnowocześniejszych produktów chemicznych do wielu zastosowań i aplikacji przemysłowych. W spółce głównie wytwarza się chlor i alkalia, poliole oraz pochodne naftalenu i fosforu. Firma skupia się na projektowaniu oraz produkcji produktów chemicznych mających szerokie zastosowanie w branży budownictwa, tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Celem spółki jest znajdowanie innowacyjnych rozwiązań oraz rozwój poszczególnych dywizji biznesowych.

TERMIN REALIZACJI:

05.2008–06.2010

LOKALIZACJA:

Brzeg Dolny

BRANŻA:

Przemysł ciężki

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

5 100 m3

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Generalny Realizator Inwestycji

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page