top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa i rozbudowa szpitala powiatowego

PROJEKT:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego im. R. Kocha w Wolsztynie. W nowym obiekcie znajdują się m.in. blok operacyjny i oddziały: chirurgiczny, anestezjologiczny, intensywnej terapii, a także oddział porodowy. Na szczególną uwagę zasługują prace przy wykonaniu trzech sal operacyjnych zaprojektowanych w atestowanym systemie zabudowy ściennej panelowej ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej. Prefabrykowane panele powlekane są farbami proszkowymi z dodatkiem jonów srebra o właściwościach. Celem inwestycji było dostosowania szpitala do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

ZADANIE:

Budowa i rozbudowa szpitala powiatowego

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

OPIS INWESTORA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie stale dąży do wzrostu poziomu udzielanych świadczeń. Dowodem tego są prowadzone rozbudowy i modernizacje. W 2017 zakończono przebudowę i rozbudowę szpitala. W 2018 roku zakończono modernizację pracowni fizjoterapii, a w 2019 roku zakończono modernizację SOR-u i oddziału ginekologii.

TERMIN REALIZACJI:

06.2016–09.2017

LOKALIZACJA:

Wolsztyn

BRANŻA:

Obiekty użyteczności publicznej

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

Niesklasyfikowana

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page