top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem dydaktycznym

PROJEKT:

Budowa Kompleksu boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pól Marsowych w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Realizacja wielofunkcyjnego kompleksu dydaktyczno-sportowego, składającego się z: budynku zaplecza, dwóch boisk z trawy naturalnej, boiska ze sztucznej trawy, boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej oraz boisk o nawierzchni piaszczystej. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i w części jedną kondygnację podziemną.
Kompleks boisk do gier otwartych wraz z zapleczem dydaktyczno-naukowym na terenie Pól Marsowych” otrzymał tytuł i certyfikat w kategorii „Sportowy Obiekt Roku 2011”. Tytuł ten przyznawany jest obiektom sportowym i rekreacyjnym niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, zastosowane przy budowie lub modernizacji materiały, technologie i wyposażenie obiektu oraz jego walory użytkowe i funkcjonalne.
Kluczowe elementy realizacji inwestycji:
● Budynek zaplecza o łącznej powierzchni 4.167 m2 i kubaturze 19.480 m3,
● Boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej o łącznej powierzchni: 17. 610 m2,
● Boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wierzchni 9.915 m2,
● Boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 9.915 m2
● Boisko o nawierzchni piaszczystej o łącznej powierzchni 4.315 m2

ZADANIE:

Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem dydaktycznym

INWESTOR:

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

OPIS INWESTORA:

Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest uczelnią dwuwydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydziałem Fizjoterapii. Misją Uczelni jest wpływanie na doskonalenie stanu zdrowia i jakości życia. Realizowane jest to przez tworzenie, poszerzenie, a także szerokie upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii.

TERMIN REALIZACJI:

06.2008–09.2011

LOKALIZACJA:

Wrocław

BRANŻA:

Obiekty użyteczności publicznej

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

4 100 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page