top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego

PROJEKT:

Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obiekt przystosowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych. W pięciokondygnacyjnym oprócz sal wykładowych znalazły się nowoczesne laboratoria, szklarnia, pracownia izotopowa oraz pomieszczenia do pracy z materiałem biologicznym potencjalnie niebezpiecznym. Dane Projektu: powierzchnia użytkowa - 6 880,49 m2; kubatura 48.767,80m3

ZADANIE:

Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego

INWESTOR:

Uniwersytet Wrocławski

OPIS INWESTORA:

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest w czołówce rankingu polskich uczelni, na których można studiować. Kompleks edukacyjno-badawczy jest miejscem, w którym naukowcy, studenci i doktoranci mają możliwość kształcenia się w nowoczesnych laboratoriach, w których pracują z potencjalnie niebezpiecznym materiałem biologicznym. Inwestycja poprawiła jakość prowadzenia naukowych oraz usprawniła studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie.

TERMIN REALIZACJI:

04.2010–01.2016

LOKALIZACJA:

Wrocław

BRANŻA:

Obiekty użyteczności publicznej

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

48 000 m3

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inżynier Kontraktu

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page