top of page
MP_www_26_08logo_MP.png

REALIZACJE

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca

PROJEKT:

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C), utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dzieci. W ramach projektu szpital rozbudowany został o czterokondygnacyjny moduł C, połączony na poziomie III kondygnacji z budynkiem B. W nowej przestrzeni działalność rozwinęły, min. blok operacyjny, oddział intensywnej terapii, oddział transplantacji, oddział kardiochirurgii, bank krwi i pracownia serologii transfuzjologicznej, pracownia tomografii komputerowej, pracownia inwazyjnej diagnostyki i leczenia chorób płuc, centralna sterylizacja. Powierzchnia użytkowa to ok 8,5 tys. m2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.2 – Inwestycje infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

ZADANIE:

Rozbudowa Śląskiego Centrum Chorób Serca

INWESTOR:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

OPIS INWESTORA:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu to nowoczesne, wysokospecjalistyczne centrum kliniczno-naukowo-szkoleniowe, które realizuje zadania w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego dla dorosłych i dzieci, badań klinicznych podstawowych i wdrożeniowych oraz przed- i podyplomowego szkolenia studentów i lekarzy. Śląskie Centrum Chorób Serca prowadzi również działalność naukową oraz badawczo-rozwojową. Badania prowadzone są w zakresie kardiologii, kardiochirurgii, transplantologii, diabetologii, ale i nauk podstawowych.

TERMIN REALIZACJI:

07.2012–06.2015

LOKALIZACJA:

Zabrze

BRANŻA:

Obiekty użyteczności publicznej

WIELKOŚĆ PROJEKTU:

8 500 m²

FUNKCJA MIASTORPOJEKT:

Inwestor Zastępczy

bordery_slider_realizacja_1_0.75x.png

bottom of page