top of page

Zakończenie badań związanych z metodyką BIM realizowanych z PWr

Z przyjemnością informujemy, że właśnie zakończyliśmy realizację projektu badawczego „Opracowanie analizy przedwdrożeniowej systemu zarządzania projektami inwestycyjnymi zgodnego ze standardami BIM w modelu SaaS”, który od jesieni 2018 roku realizowaliśmy wspólnie z Politechniką Wrocławską.

Celem badań było sprawdzenie możliwości zaimplementowania metodyki BIM do systemu zarządzania projektami na etapie projektowania i wykonawstwa, w szczególności opracowanie specyfikacji wymiany danych, komunikacji między uczestnikami procesów oraz planowania i budżetowania w powiązaniu z modelem BIM.

Efektem pracy są opracowane alternatywne warianty połączenia aplikacji do zarządzania modelem, harmonogramowania i budżetowania z platformą oraz rekomendacja architektury IT nowego systemu.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2.1 RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Bardzo dziękujemy Politechnice Wrocławskiej oraz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za zaangażowanie i efektywną współpracę. Oby więcej takich projektów!

Comments


bottom of page