top of page

1972: PRZYGODA Z IT

Szczególne miejsce w historii naszej działalności zajmuje współpraca z ELWRO – głównym producentem urządzeń cyfrowych w kraju w tamtym czasie, dzięki której Miastoprojekt miał swój wkład w rozwój cyfryzacji Polski.


W 1972 roku ELWRO wyrósł do rangi wiodącego zakładu w obszarze informatyki. Pierwszym rodzajem produkcji realizowanej w ELWRO były przełączniki do telewizorów produkowanych w Warszawie – co przez dwa lata stanowiło główne źródło dochodów fabryki. Jednak ELWRO od zawsze wyprzedzało myślą techniczną i ambitnymi wizjami otaczającą rzeczywistość. Przyjęta i realizowana konsekwentnie przez dyrekcję strategia rozwoju zakładała produkcję elektronicznych maszyn cyfrowych.


W związku z napływającymi zwłaszcza z zagranicy zamówieniami na maszyny cyfrowe i elementy automatyki oraz koniecznością rozszerzenia badań nad rozwojem technologii (w tym nad prototypami maszyny cyfrowej III generacji ODRA 1305), ELWRO postanowiło stworzyć innowacyjne ośrodki pracy, których zadaniem miało być wspieranie procesu transferu wiedzy i technologii. Opracowanie projektów budowy dwóch Ośrodków Badawczo Rozwojowych Maszyn Cyfrowych oraz kompletnego wyposażenia pracowni zostało powierzone dobrze prosperującemu Miastoprojekt Wrocław. Dostarczone projekty technologiczno-organizacyjne i założenia techniczno-ekonomiczne ośrodków poprawiły efektywność firmy ELWRO, co przełożyło się na późniejszy wzrost standardów technologicznych w Polsce.


Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku zakłady ELWRO podjęły produkcję konsoli TVG-10, stanowiącej klon gry Pong - jednej z najstarszych gier, która została zaprojektowana i wyprodukowana kilka lata wcześniej przez firmę Atari. Szacuje się, że przez trzy lata do sprzedaży trafiło 9 tysięcy egzemplarzy urządzenia. W 1981 r. produkcja konsoli przekazana została do poznańskiego Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego Ameprod, gdzie w około 3 lata wyprodukowano 100 tysięcy konsol.


W 1986 roku zakłady wyprodukowały próbną serię komputerów osobistych Elwro 800 Junior do użytku szkolnego przeznaczonych dla nauczycieli oraz dla uczniów. Rozwiązanie to zostało zaaprobowane przez ekspertów zajmujących się edukacją oraz informatyką jako najlepsze do edukacji informatycznej w szkołach.


Koniec lat osiemdziesiątych to moment w historii zwiastujący zmiany ustrojowe Polsce. W 1989 roku planowano w ELWRO rozpocząć produkcję komputerów wraz z oprogramowaniem na poziomie 30 tys. sztuk rocznie. W tym czasie powstało również Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe CADSystem Miastoprojekt (1988 rok), które dało podwaliny nowoczesnemu projektowaniu skutecznie inicjując wprowadzanie programów komputerowych w tej dziedzinie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić architekturę bez dedykowanych programów komputerowych. Od zawsze - innowacyjni!Na podst. WIKIPEDII.

Mat. zdjęciowy:

Autor nieznany, Wrocław stary i nowy, Janina Mierzecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107514820


Autorstwa nn - Elektronika nad Odrą, Ignacy Rutkiewicz 1971, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25783423


Autorstwa Elwro - Elwro 1989, 30 lat, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57881942


Autorstwa Elwro - Elwro 1989, 30 lat, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57881940

Comments


bottom of page