top of page

2017: NOWE TECHNOLOGIE, DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SPORTU, CZYLI BIM W PRAKTYCE

Jako Firma nastawiona na ciągły rozwój osiągamy przewagę dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. Dziś szczególnie chętnie korzystamy z przełomowej technologii BIM. Jest to rozwiązanie pozwalające na cyfrowe modelowanie obiektu w 3D. Dzięki niemu już w fazie projektowania możemy poznać szczegóły budynku, przeprowadzić szereg analiz i zdecydowanie przyspieszyć budowę.


W zakresie wdrożenia i stosowania BIM w praktyce projektem z którego jesteśmy szczególnie dumni jest budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Jakuszycach. Jest to pierwsze tak kompleksowe użycie technologii BIM w Polsce i zarówno jeden z czynników decydujących o tym, dlaczego Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.Miastoprojekt Wrocław ma również swój udział we wprowadzaniu BIM-u w Polsce!

W latach 2019-20 w ramach realizacji projektu kierowanego przez Ministerstwo Rozwoju i wspieranego przez Komisję Europejską wraz z kilkoma organizacjami branżowymi braliśmy udział w tworzeniu opracowania ”Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. W wyniku prac opracowana została „Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.


Dodajmy, że Miastoprojekt Wrocław od 2017 roku jest aktywnym członkiem BIM Klastra – klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie.留言


bottom of page