top of page
  • Zdjęcie autoraMiastoprojekt

2020: POLITYKA COMPLIANCE

Compliance, czyli zgodność.


Zgodność prowadzonej działalności z prawem krajowym i międzynarodowym, przyjętymi normami postępowania i ogólnie przyjętymi standardami etyczno-moralnymi.


Miastoprojekt Wrocław to ludzie. Różnorodni jak projekty, które realizujemy. Wrażliwi na kwestię łamania prawa czy dewastację środowiska. Dbanie o dobro firmy, a więc również o siebie nawzajem, jest silnie promowaną wartością Miastoprojekt Wrocław.


Naszym celem jest więc wspieranie oraz kształtowanie właściwej postawy etycznej Pracowników i Współpracowników Miastoprojekt Wrocław, budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, a także określenie naczelnych oczekiwań i zobowiązań wobec partnerów handlowych. Szczegółowe zasady postępowania i obowiązki w tym zakresie zostały określone w Politykach Compliance, które konsekwentnie wdrażamy i rozwijamy. Określamy w nich obowiązujące w Miastoprojekt Wrocław standardy, reguły i zwyczaje dotyczące przestrzegania obowiązującego prawa i etyki biznesowej.

Comentarios


bottom of page