top of page

Budowa układu trigeneracji dla ZF CV Systems Sp. z o.o.

Ponad rok temu zakończyliśmy rozbudowę Centrum Technicznego Rozwoju Produktu II w zakładzie produkcyjnym ZF CV Systems Sp. z o.o. przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu (do maja 2020 WABCO Sp. z o.o.), a dziś możemy poinformować o kolejnym projekcie, którego realizację prowadzimy w tym miejscu, tj. budowa układu trigeneracji na potrzeby zakładu.

Zielony Ład, czyli dlaczego to takie ważne?

fot. Pixabay

Projekt ma szczególne znaczenie z uwagi na zastosowaną technologię, mającą bezpośrednie przełożenie na niższą emisję spalin i ekonomiczne gospodarowanie energią. Dzisiaj „zielone inwestycje” to już nie tylko moda, ale konieczność. Skutki zmian klimatycznych są odczuwalne na całym świecie – ekstremalne zjawiska pogodowe, wzrost poziomu mórz, zakwaszenie oceanów i utrata różnorodności biologicznej to tylko niektóre z oznak dewastacji zasobów środowiska naturalnego. Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie, z którym Europa i świat muszą się zmierzyć.

W kwietniu 2016 r. zostało podpisane tzw. porozumienie paryskie, pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie dotyczące klimatu, ustanawiające zasady jego ochrony po 2020 roku. Porozumienie podpisało 195 krajów świata, a UE ratyfikowała jego postanowienia. Głównym długoterminowym celem zdefiniowanym w porozumieniu jest ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. Sygnatariusze zobowiązali się do jego realizacji m.in. poprzez szybką redukcję globalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych.

UE aby sprostać tym wyzwaniom opracowała nową strategię na rzecz wzrostu służącą przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Tzw. Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, która w 2050 r. chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu i m.in. osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto.

ZF na zero już w 2040

Mat. Inwestora

Zasady zrównoważonego rozwoju są silnie osadzone w strategii firmy ZF. ZF jest globalnym koncernem technologicznym, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji. Celem firmy jest tworzenie bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych oraz realizacja wizji autonomicznej i bezpiecznej jazdy. Technologia ZF umożliwia pojazdom widzenie, myślenie i działanie („see. think. act”). Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w czterech obszarach technologicznych: sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane bezpieczeństwo, zautomatyzowana jazda oraz elektromobilność. Dzięki swoim produktom firma przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu.

Działania ZF na rzecz zrównoważonego rozwoju koncentrują się na czterech obszarach: produktach, procesie produkcyjnym, pracownikach i łańcuchu dostaw. – Naszym ambitnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku – dziesięć lat wcześniej niż planowano zgodnie z porozumieniem paryskim – podkreślił w marcu 2021 r. na corocznej konferencji prasowej ZF prezes Wolf Henning Scheider. – Chcemy, między innymi, systematycznie ograniczać naszą emisję CO2, w całym naszym łańcuchu dostaw – dodał.

Trigeneracja, czyli więcej znaczy mniej

Trigeneracja – zasada działania (schemat), źródło: odnawialne-firmy.pl

Decyzja o zmianie dotychczasowego sposobu zaopatrywania zakładu przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu w energię elektryczną, cieplną i chłodniczą na technologię przyjazną środowisku wpisuje się w realizację celu, wytyczonego przez Zarząd ZF. Po analizie różnych możliwości wybór padł na trigenerację.

Trigeneracja to rodzaj instalacji umożliwiający jednoczesną produkcję energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodniczej. Technologia sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej. Opiera się na specjalnym systemie funkcjonującym dzięki silnikowi napędzanemu gazem ziemnym. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i spadku emisji gazów cieplarnianych. A te działania mają z kolei zasadniczy wpływ na redukcję niekorzystnych czynników, na jakie narażone jest środowisko naturalne. Zatem jest to także jedno z narzędzi do walki ze smogiem.

Inwestycja przy ul. Ostrowskiego we Wrocławiu

ZF ul. Ostrowskiego, Wrocław / mat. własne

Celem przedsięwzięcia które realizujemy w zakładzie przy ul. Ostrowskiego jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji trigeneracji z przeznaczeniem do pracy ciągłej na cele produkcji energii cieplnej, chłodniczej i elektrycznej. Projekt zakłada również integrację nowopowstającego układu z istniejącą infrastrukturą techniczną. Sercem zaprojektowanego układu trigeneracji będzie budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 180 mkw, który w najwyższym miejscu osiągnie wysokość 6,84 m. W jego pomieszczeniach będą zlokalizowane kluczowe urządzenia techniczne, takie jak silnik, agregat czy transformator. W budynku zaprojektowano również wieżę chłodniczą.

Inwestycja prowadzona jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej Wykonawcą jest firma CAGEN sp. z o.o. z Lubonia, wybrana w przetargu przeprowadzonym na rzecz Inwestora przez Miastoprojekt Wrocław, który sprawuje na inwestycji funkcję Inżyniera Kontraktu i w ramach powierzonych zadań pełni nadzór merytoryczny, prowadzi harmonogram i budżet projektu oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadania.

Aktualnie trwa etap projektowania oraz został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Przekazanie placu budowy zaplanowano na czerwiec, a odbiory końcowe na listopad 2021 roku.

Czysty zysk, czyli wsparcie z funduszy UE

Inwestycje w rozwiązania proekologiczne do najtańszych nie należą, dlatego UE aby zachęcić przedsiębiorców do takich działań oferuje różne możliwości współfinansowania tego typu projektów. Na taki krok zdecydował się również Inwestor, ZF CV Systems Poland Sp. z o.o., w imieniu którego Miastoprojekt Wrocław pozyskała dofinansowanie na budowę układu trigeneracji. Źródłem dotacji jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podaje NFOŚiG, w tej edycji 41 przedsięwzięć otrzymało 304 mln zł wsparcia na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt projektów to niemal 816 mln zł. Efektem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2.

Więcej o tym, jak prowadziliśmy rozbudowę Centrum Technologicznego Rozwoju Produktu przeczytacie tutaj: http://www.miastoprojektwroclaw.pl/rozbudowa-centrum-technologicznego-rozwoju-produktu-we-wroclawiu-dla-wabco-sp-z-o-o-zakonczona/

Коментари


bottom of page