top of page

Ministerstwo stawia na BIM

Przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii powstała Grupa Robocza do spraw BIM.


Zadania Zespołu

Podstawowym zadaniem grupy jest zapewnienie wsparcia Ministrowi w działaniach związanych z wdrażaniem BIM w Polsce oraz opracowywanie strategii wdrażania BIM w Polsce, uwzględniając w szczególności: przygotowywanie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM. Ponadto Grupa przygotowuje propozycje działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM, w tym w ramach zamówień publicznych.


Skład grupy

W skład Grupy wchodzą:

Przewodniczący – Tomasz Piotrowski

Zastępca Przewodniczącego – Dariusz Kasznia

Sekretarz – Katarzyna Orlińska-Dejer - Prezes Zarządu Stowarzyszenia BIM KLASTER, do którego również należy Miastoprojekt Wrocław.


Pozostałych członków Grupy można poznać tutaj.


Miastoprojekt Wrocław ma również swój udział we wprowadzaniu BIM-u w Polsce.

W latach 2019-20 w ramach realizacji projektu kierowanego przez Ministerstwo Rozwoju i wspieranego przez Komisję Europejską wraz z kilkoma organizacjami branżowymi braliśmy udział w tworzeniu opracowania ”Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. W wyniku prac opracowana została „Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.


W zakresie wdrożenia i stosowania BIM w praktyce projektem z którego jesteśmy szczególnie dumni jest budowa Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Jakuszycach. Jest to pierwsze tak kompleksowe użycie technologii BIM w Polsce i zarówno jeden z czynników decydujących o tym, dlaczego Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.


Comments


bottom of page