top of page

Nowoczesny układ trigeneracyjny dla ZF CV Systems

Jako renomowany Inżynier Kontraktu specjalizujący się w zaawansowanych projektach przemysłowych możemy ogłosić wdrożenie układu trigeneracyjnego we wrocławskiej fabryce wiodącego globalnego dostawcy zintegrowanych systemów technologii pojazdów użytkowych – ZF CV Systems.- Nasz zespół ekspertów z Miastoprojekt Wrocław pracował z pełnym zaangażowaniem, aby zapewnić doskonałą jakość i efektywność tego złożonego przedsięwzięcia – podkreśla Grzegorz Rosik, Prezes Zarządu Miastoprojekt Wrocław.


Nadzór na piątkę


Zespół pracował zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, obejmując swoimi kompetencjami cały proces inwestycyjny, koordynując i nadzorując działania na każdym jego etapie. Zadanie obejmowało m.in. opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i koordynowanie pozyskania dofinansowania Projektu w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz uzyskanie w imieniu Klienta koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Ponadto jako Inżynier Kontraktu przeprowadziliśmy procedurę przetargową wg zasad konkurencyjności określonych Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. Nasz nadzór obejmował prace projektowe, roboty budowlane i montażowe, rozruchy oraz uruchomienie instalacji. - Układ trigeneracyjny umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu z jednego źródła paliwa (gazu). To zaawansowane rozwiązanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju zakładu, minimalizując wpływ na środowisko oraz przynosząc oszczędności operacyjne – podkreśla Marcin Wachowski, Specjalista ds. technicznych/PAM&S Specialist, ZF CV Systems.


Zespół Inżynierów skutecznie zaimplementował układ trigeneracyjny o mocy 1 megawat (MWe).


Czym jest trigeneracja?


Trigeneracja (eng. CCHP, combined cooling, heat and power) polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej przy wykorzystaniu źródła generującego niższe koszty (w tym przypadku gazu). Gęsto rozmieszczona i charakteryzująca się wysokim stopniem skomplikowania istniejąca infrastruktura zakładu wymagała integracji z nowym systemem w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie uzyskanych energii.


Wybudowana instalacja, oprócz zmniejszenia kosztów ogrzewania, chłodzenia i energii elektrycznej, poprawia bezpieczeństwo energetyczne zakładu.

תגובות


bottom of page