top of page

O przyszłości BIM w sektorze publicznym 

Nad problemami, które spotykają projektantów BIM w codziennej pracy, pochylili się eksperci podczas IX edycji konferencji Projektowanie Przyszłości. Wśród nich znalazła się Karolina Damian, Zastępca Dyrektora Działu Realizacji w Miastoprojekt Wrocław. 


Do debaty nad przyszłością BIM w sektorze publicznych zostali zaproszeni specjaliści z szeroko rozumianej branży budowlanej. Wśród nich oprócz wspomnianej Karoliny Damian z Miastoprojekt Wrocław udział wzięli: Wojciech Gwizdak z Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Elwira Korszla z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Kacper Piórecki z Centralnego Portu Komunikacyjnego, Małgorzata Sionkowska z Kraków Airport oraz Jolanta Tatara z ZUE S.A. Dyskusję moderował Konrad Majewski, właściciel Kancelarii Prawnej Majewski i Współpracownicy.  Uczestnicy panelu wspólnie identyfikowali problemy, jakie napotykają eksperci w pracy z BIM /fot. BIM Klaster

Do jakich wniosków doszli debatujący? 


Nieuregulowany status prawny 

Obecnie polskie prawodawstwo nie pozwala traktować wypracowanych przez projektantów modeli BIM jako pełnoprawną dokumentację projektową. Kluczowe jest zainicjowanie zmian legislacyjnych, które wyeliminują zjawisko dublowania dokumentacji, gdy projektanci muszą przenosić modele BIM na rysunek płaski.  


Swoboda kluczem do rozwoju 

Próba ustandaryzowania BIM paradoksalnie może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i wstrzymać rozwój tej metodyki. Ze względu na szeroki wachlarz realizowanych inwestycji oraz różnorodne potrzeby zamawiających konieczne jest pozwolenie projektantom na wypracowanie własnych dobrych praktyk i doświadczeń.  Innym poważnym ryzykiem jest nienadążanie za ewoluującymi potrzebami rynku. Karolina Damian, Zastępca Dyrektora Działu Realizacji w Miastoprojekt Wrocław /fot. BIM Klaster


Komunikujmy się 

CDE to platforma, gdzie projektanci przechowują i organizują informacje oraz modele BIM. Kluczowe jest określenie zasad komunikacji w ramach tej platformy. Pozwoli to uniknąć potencjalnych sporów w zakresie terminów dostarczenia dokumentów określonych w kontrakcie. Takie zasady można szerzej opisać w dodatkowym dokumencie, który w Miastoprojekt Wrocław nazywany jest “książką projektu” i sporządzany w ramach pełnienia roli inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego. 


Integracja ekspertów branży 

Konferencja Projektowanie Przyszłości była kolejnym dużym wydarzeniem organizowanym przez BIM Klaster. W dniach 17-18 kwietnia przyciągnęła do Krakowa ogromną rzeszę projektantów, inżynierów, menadżerów i innych osób powiązanych z szeroko pojętą branżą budowlaną. 


Miastoprojekt Wrocław regularnie uczestniczy w tego typu wydarzeniach, dzieląc się swoim doświadczeniem płynącym z kilkudziesięciu lat obecności w branży.  


/fot. BIM Klaster

Comments


bottom of page