top of page

Zapisz się na nasz webinar z cyfrowego zarządzania


Zapraszamy na seminarium online organizowane wspólnie ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź:


Zintegrowane cyfrowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

w ramach Akademii Rozwoju Przemysłu 4.0


23 lutego 2023 roku, g. 10:00 – 12:00

Webinar na platformie ZOOM


Udział w webinarze jest BEZPŁATNY.


Wystarczy się zarejestrować, aby otrzymać dostęp do udziału w wydarzeniu.


Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/XHNH6g7h3PT2agbTANa dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.


Projekty to narzędzia kształtowania celów biznesowych czy też długoterminowej wizji każdej organizacji. To na skutek realizacji projektów dokonuje się postęp cywilizacyjny: zarówno materialny – obejmujący rozwój biznesowy, gospodarczy, infrastruktury, nowych produktów itd. – jak i niematerialny – obejmujący nowe rozwiązania społeczne, organizacyjne, nowe usługi, itd.


Projekty są skutecznym narzędziem kształtowania przyszłości, jeśli stosujemy w nich profesjonalne zasady, sprawdzone w praktyce. Umiejętności zarządzania projektami pomagają zespołom w skuteczniejszej realizacji projektów. Znalezienie sposobu na zarządzanie projektami oraz ich planowanie i realizację ma istotne znaczenie dla każdego zespołu i firmy. I choć można nie wykorzystywać wszystkich elementów tradycyjnego systemu zarządzania projektami, nawet te podstawowe mogą przynieść spore korzyści każdemu zespołowi.


Projekty inwestycyjne, z uwagi na stronę finansową przedsięwzięcia, wymagają szczegółowego planowania i nadzoru. Planowanie oraz zarządzanie projektem inwestycyjnym wymaga specyficznego podejścia, uzależnionego od konkretnej branży, połączonego z tradycyjnymi umiejętnościami i doświadczeniem projekt menedżera. Znajomość procesów inwestycyjnych i technologicznych umożliwia precyzyjne planowanie prac i wdrażanie procesów optymalizacyjnych (value engineering) oraz tworzenie wariantów prowadzenia robót i analiz budżetowych.

Wykorzystanie możliwości technologii BIM to konieczność dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne na rynku. Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku BIM będzie głównym czynnikiem determinującym utrzymanie swojego udziału w rynku. Ewolucja postępuje, a zmiany są nieuniknione.


Dla kogo:

 • Menedżerowie i kadry zarządzające (CEO, COO, CTO);

 • Dyrektorzy IT, Dyrektorzy ds. produkcji, Dyrektorzy finansowi;

 • Menedżerowie działów rozwoju i innowacji, planowania i zarządzania procesami;

 • Menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za realizację procesów biznesowych w firmach;

 • Menedżerowie projektu

 • Liderzy zmian, Innowatorzy, Eksperci technologiczni.

Możliwości wykorzystania narzędzi zintegrowanego cyfrowego zarządzania projektem inwestycyjnym są ogromne. Korzyści m.in.:

 • Szybki dostęp do bieżących informacji dotyczących realizowanych projektów;

 • Aktualizacje baz danych (koszty, przedsięwzięcia, stan projektów) w czasie rzeczywistym, przejrzystsza dokumentacja projektowa;

 • Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowywanie raportów,

 • Spójna komunikacja w zespole projektowym;

 • Narzędzia, które zmniejszą nakład pracy na monitorowanie przepływu dokumentacji;

 • Wysoka skuteczność realizacji procesu;

 • Lokalizowanie błędów i kolizji w dokumentacji;

 • Zmniejszenie kosztów zarządzania projektem - zautomatyzowanie procesu tworzenia kosztorysów.

Daje to także zarówno inżynierom, jak i architektom oraz project managerom, nieograniczone możliwości w ulepszaniu już istniejących projektów.

Zintegrowany, cyfrowy proces inwestycyjny daje możliwość płynnego dopasowania do siebie potrzeb właściciela, architekta, wykonawcy i innych interesariuszy, umożliwia wspólne ustalenie priorytetów, koniecznych zmian w projekcie oraz zbudowania płaszczyzny do organizacyjnej integracji.

Podczas webinaru zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

 • Zarządzanie modelem (‘dynamiczne 3D BIM’);

 • IDS / IDM. Specyfikacje i Podręczniki Dostarczania Informacji;

 • Zarządzanie kosztami (5D BIM);

 • Korzyści biznesowe i organizacyjne z wdrażania technologii;

 • Zarządzanie harmonogramem (4D BIM);

 • Śledzenie postępu prac, analizy ilościowe i finansowe, Raportowanie.

Klika faktów:

Projekty odgrywają coraz istotniejszą rolę w globalnej gospodarce. Przy ich realizacji jest zatrudnionych blisko 90 mln ludzi na świecie, a ich udział w dochodzie narodowym poszczególnych gospodarek systematycznie rośnie. Postępująca cyfryzacja sprawia, iż pojawiają się nowe wymagania względem narzędzi stosowanych w zarządzaniu projektami oraz kompetencji osób realizujących projekty.


Niezależnie od tego, czy wykonujemy model tylko jednej instalacji, czy obsługujemy cały proces BIM, zawsze na początku badamy oczekiwania i zbieramy wymagania o danym projekcie. BIM jest technologią przynoszącą wymierne korzyści wszystkim kluczowym uczestnikom procesu inwestycyjnego, tj.: inwestorom, generalnym wykonawcom oraz zarządcom nieruchomości. 4D umożliwia porównanie na bieżąco stanu faktycznego ze stanem przewidzianym w harmonogramie w dużo bardziej przejrzystej formie; 5D uzupełnia wcześniejsze analizy o dodanie funkcjonalności związanej z zarządzaniem kosztami inwestycji.


Technologia powoduje minimalizowanie utraty zebranych uprzednio informacji pomiędzy kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego, ale także pomiędzy istotnymi fazami opracowania dokumentacji (projekt koncepcyjny, inwestycyjny, przetargowy, wykonawczy), nieuniknionej w przypadku tradycyjnych metod. Technologia BIM od czasu Phila Bernsteina, któremu przypisuje się autorstwo tego akronimu i Laiserina, który go spopularyzował, przebyła długą drogę i stała się obecnie dojrzałą koncepcją dyktującą rozwój systemów CAD. Nie ma dzisiaj liczącego się producenta oprogramowania, który nie zaaplikowałby tej platformy; na świecie jest już ponad 130 takich systemów.


Dlaczego warto poznać najważniejsze zalety technologii BIM i dowiedzieć się więcej na jej temat? Jak skutecznie wdrożyć tę technologię? Jakie są oszczędności i korzyści? Dlaczego bezpieczeństwo procesu jest ważne?

Odpowiedzi na te i inne pytania podczas spotkania.


Rejestracja na spotkanie: https://forms.gle/XHNH6g7h3PT2agbTANa dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.

Serdecznie zapraszamy!


Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 lutego 2023 r. Rejestracja zostanie zamknięta o 12:00.


PRELEGENCI

Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych. Po ukończeniu studiów MBA w 2001 roku rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii. Od czerwca 2016 roku, pełni funkcje prezesa zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.


Paweł Krecz, MA & BSc (Hons) Construction Management, Miastoprojekt Wrocław Sp. z o.o.

Paweł Krecz jest konsultantem Miastoprojekt Wrocław w zakresie cyfryzacji procesów budowlanych w obszarze planowania wizualnego i kosztorysowania (4D/5D BIM). Dostarcza specjalistyczne szkolenia, usługi doradcze oraz wspiera wdrożenia procesów cyfrowych od strony strategicznej i technicznej. Przez wiele lat związany był z technologią SYNCHRO 4D jako konsultant oraz menadżer produktu. Wspiera inicjatywy OpenBIM, interoperacyjność formatów BIM, rozwój modelu IFC oraz standaryzację PAS1192 z ramienia British Standards Institution. Paweł posiada ponad 25 lat doświadczenia w budownictwie ogólnym, projektach infrastrukturalnych, energetyce oraz sektorze wodnym jako inżynier, specjalista ds. zarządzania projektem oraz konsultant technologii cyfrowych. Pracował między innymi w Polsce, Indiach, Stanach Zjednoczonych oraz na Wyspach Brytyjskich. Jego wykształcenie to mieszanka energetyki, socjologii i zarządzania budową.


Tomasz Podzielny, M.Sc & Eng. Architecture | Project manager / Architekt; Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o.

Tomasz Podzielny posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w przygotowaniu inwestycji budowlanych od fazy przygotowawczej przez realizacyjną aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienia instalacji. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i realizuje projekty o charakterze przemysłowym i technologicznym - głównie chemicznym. Jest specjalistą w zakresie projektowania BIM 3D, 4D i 5D. Specjalizuje się w harmonogramowaniu oraz opracowaniu budżetów inwestycyjnych na bazie modelu BIM 3D. Znajomość procesów inwestycyjnych i technologicznych umożliwia mu precyzyjne planowanie prac i wdrażanie procesów optymalizacyjnych (value engineering) oraz tworzenie wariantów prowadzenia robót i analiz budżetowych. Tomasz ma doświadczenie w pełnieniu funkcji inżyniera zgodnie ze standardem FIDIC w formułach EPCM, EPC oraz Construction, a prywatnie jest zarządzany przez swojego Yorka.


Andrzej Warcholak, prawnik, Dyrektor ds. rozwoju, Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o.

Andrzej Warcholak jest dyrektorem ds. rozwoju Miastoprojekt Wrocław sp. z o.o., działającej na rynku zarządzania inwestycjami budowlanymi i projektowania – w tym projektowania BIM 3D, 4D, 5D oraz szeroko pojętym rynku energetycznym.

Zajmuje się doradztwem w przedmiocie zarządzania projektami inwestycyjnymi w formułach EPCM, EPC i Construction oraz doradztwem prawnym w zakresie organizacji projektów budowlanych. Od ponad 20 lat działa na rynku inwestycji budowlanych, a w ostatnich 8 latach koncentruje się na rynku przemysłowym, wspomagając firmy polskie i zagraniczne w realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Andrzej jest prawnikiem z doświadczeniem w dziedzinie inżynierii zarządzania, a dobre rozumienie rynku ułatwia mu dodatkowe wykształcenie managerskie. Lubi zagadnienia związane z planowaniem, analizą danych i szukaniem rozwiązań opartych na danych. Uwielbia ludzi i naukę języków.


ORGANIZATOR – LIDER PROJEKTU


Związek Pracodawców Polska Miedź

Samorządna organizacja pracodawców, która powstała w 1996 roku z inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. Związek początkowo miał charakter stowarzyszenia branżowego, a obecnie zrzesza 119 firm z różnych sektorów gospodarki, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców. Sruktura pozwala na współpracę firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu, przy poszanowaniu różnorodności interesów bez względu na wielkość, strukturę czy formę prawną. Naszym zadaniem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców. Jednym z elementów poprawiających konkurencyjność jest stałe podnoszenie kompetencji. ZPPM organizuje konferencje, seminaria i szkolenia, z których skorzystało ponad pięć tysięcy osób. Pomagamy uzyskiwać wiedzę, pozwalającą na budowanie przewagi rynkowej. Mamy ogromny potencjał intelektualny, ze względu na wsparcie naszego założyciela - Grupy Kapitałowej KGHM i innych firm członkowskich, posiadających unikalne kompetencje. Oprócz organizacji różnego rodzaju form rozwoju skutecznie upowszechniamy także dobre praktyki zarządzania.

Comments


bottom of page